Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Sirak

33Tanrı'dan korkan kişiye kötülük gelmez, Kendisini denemek için başına gelecek acılardan Tekrar tekrar kurtulacaktır.

2Yasadan tiksinen adam bilge değildir, Yasaya uyarken ikiyüzlülük ediyorsa, Fırtınaya tutulan gemiye benzer.

3Akıllı adam yasaya güvenir, Onun için yasa bir kâhinin Kehanette bulunduğu Kutsal Yer kadar güvenilirdir.

4Söyleyeceklerini önceden hazırlarsan seni dinlerler, Yanıt vermeden önce bildiklerini sıraya koy.

5Akılsız kişinin duyguları atlı yük arabasının tekerleği gibidir, Aklı dönen bir dingil gibi düşünüp durur.

6Kızışan damızlık at iğneleyici ve küçümseyici bir arkadaşa benzer, Ona binen kim olursa olsun at kişner.

Eşitsizlik

7Yıl süresince her günün ışığı güneşten gelmesine karşın, Niye bazı günler diğerlerinden güzeldir?

8Mevsimleri ve şölenleri çeşitli biçimlere sokan Tanrı'nın aklında günler de değişiktir.

9O bazı günleri önemli ve kutsanmış, Diğerlerini ise sıradan yaratmıştır.

10Tüm insanlar yeryüzünden gelir, Adem de topraktan yaratılmıştır.

11Bilgeliğinin yetkinliğinde Tanrı İnsanlar arasında ayrımlar yapmıştır, Onları çeşitli durumlarda bırakmıştır.

12Bazı insanları kutsamış ve daha önemli yaratmıştır, Bazı insanlar kutsanmış ve kendisine yakın olmuştur, Diğerlerini lanetlemiş ve utandırmış, bulundukları durumdan alçaltmıştır.

13Çömlekçi elindeki çömlek çamuruna nasıl istediği biçimi veriyorsa, Aynı şekilde Yaratan da elindeki insanları Doğru bulduğu biçimde ödüllendirir.

14Kötülüğün karşılığı iyilik, ölümün karşıtı ise yaşamdır, Aynı biçimde dindar insanın karşıtı günah işleyendir.

15Yüce Tanrı'nın yapıtlarını böylece incelemek gerekir, Her şey karşıtı ile vardır.

16En son tetikte olan bendim, Üzüm toplayanların peşinden giderek Bağbozumundan sonra kalan üzümleri toplayan kişi gibi. Tanrı'nın kutsaması sonucu ilk ben yetiştim, Üzüm toplayan kişi gibi üzüm cenderesini tuttum.

17Salt kendim için çabalamadığıma dikkat et, Ama öğrenmek isteyen herkes için çalıştım.

18Beni dinleyin, ulusların prensleri, Toplumun liderleri, bana kulak verin!

Özgürlük

19Yaşadığın sürece oğlunun ya da eşinin, kardeşinin ve dostunun sana hükmü geçmesin. Mülkünü başkasına verme, Çünkü yaptığından pişman olabilir, verdiğini geri isteyebilirsin.

20Yaşadığın ve vücudunda nefes kaldığı sürece, Hiç kimsenin sana hükmü geçmesin.

21Çünkü oğullarının merhametine sığınmaktansa, Çocuklarının sana yalvarmaları daha iyidir.

22Tüm etkinliklerinde patron ol, hakkın olan onurlandırılmayı ortadan kaldırma.

23Yaşamının sonuna doğru, Ölüm yaklaşırken mirasını dağıtırsın.

Köleler

24Eşeğe yem ver, onu sopayla yola getir, ona yük taşıt, Köleye de ekmek ver, onu disiplin altında tut ve iş ver.

25Hizmetçini çok çalıştırırsan rahat edersin, Onu işsiz güçsüz bırakırsan, Özgürlüğü düşünmeye başlayacaktır.

26Boyunduruk ve koşum takımı hayvanın boynunu büker, Suçlu bir köle için bedeni germek suretiyle İşkence yapılan alet ve çeşitli işkenceler vardır.

27Kölene iş vermezsen boş gezecektir, Her türlü kötülüğü öğreten aylaklıktır.

28Kölen işinin başında olsun, Sözünü dinlemezse onu zincire vur.

29Ama hiç kimseyle fazla titiz olma, Adalete uymayan bir davranışta bulunma.

30Salt bir kölen mi var? Kendine nasıl davranıyorsan ona da öyle davran, Çünkü onu kan dökerek elde ettin.

31Salt bir kölen mi var? Ona kardeşinmiş gibi davran, Çünkü kendine ne denli gereksinmen varsa Ona da o denli gereksinmen var. Ona kötü davranırsan ve o kaçarsa Onu nerede arayıp bulacaksın?


Başlangıç