Galatyalılar

GAL Dipnotları

3:6 ve böylece aklanmış sayıldı: Grekçede, «ve ona doğruluk sayıldı.»

3:11 ya da «doğru insan imanla yaşayacaktır.»

3:19 Kişi: İsa Mesih.

5:5 aklanmanın verdiği umudun: ya da «doğruluğa kavuşma umudunun.»

6:14 Grekçede, «Bunun (ya da O'nun) aracılığıyla dünya benim için çarmıha gerilmiştir.»


1:13 Elç.8:3; Elç.22:2-5; Elç.26:9-11

1:15 Elç.9:3-6; Elç.22:6-10; Elç.26:13-18

1:18 Elç.9:26-30

2:6 Tes.10:17

2:16 Mez.143:2; Rom.3:20,22

3:6 Tek.15:6; Rom.4:3

3:7 Rom.4:16

3:8 Tek.12:3

3:10 Tes.27:26

3:11 Hab.2:4

3:12 Lev.18:5

3:13 Tes.21:22-23

3:16 Tek.12:7; 13.12:14-15

3:17 Çık.12:40

3:18 Rom.4:14

3:29 Rom.4:13

4:5 Rom.8:15-17

4:22 Tek.16:15; 21.16:2-3

4:27 Yşa.54:1

4:29 Tek.21:9

4:30 Tek.21:10,12

5:9 1Ko.5:6

5:14 Lev.19:18


Başlangıç