Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Eyüp

34 Elihu konuşmasına şöyle devam etti:

2 "Ey bilgeler, sözlerimi dinleyin,

Kulak verin bana, ey bilgi sahipleri.

  3 Çünkü damak nasıl yemeği tadarsa,

Kulak da sözleri sınar.

  4 Gelin, doğruyu seçelim,

İyiyi birlikte öğrenelim.

  5 "Çünkü Eyüp, 'Ben suçsuzum' diyor,

'Tanrı hakkımı elimden aldı.

  6 Haklı olduğum halde yalancı sayılıyorum,

Suçsuz olduğum halde okunla yaraladın beni.'

  7 Eyüp gibisi var mı?

Alayı su gibi içiyor!

  8 Kötülük yapanlarla dostluk edip geziyor,

Kötülerle aynı yolda yürüyor.

  9 Çünkü, 'Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışmak

İnsana yarar getirmez' diyor.

  10 "Bu yüzden, ey sağduyulu insanlar, beni dinleyin!

Tanrı kötülük yapar mı,

Her Şeye Gücü Yeten haksızlık eder mi? Haşa!

  11 Çünkü O herkese yaptığının karşılığını öder,

Hak ettiğini başına getirir.

  12 Tanrı kesinlikle kötülük etmez,

Her Şeye Gücü Yeten adaleti saptırmaz.

  13 Kim yeryüzünü O'na emanet etti?

Kim O'nu bütün dünyanın başına atadı?

  14 Eğer niyet eder de

Ruhunu ve soluğunu geri çekerse,

  15 Bütün insanlık bir anda yok olur,

İnsan yine toprağa döner.

  16 "Aklın varsa dinle,

Kulak ver sözlerime.

  17 Adaletten nefret eden hiç hüküm sürebilir mi?

Adil ve güçlü olanı suçlayacak mısın?

  18 Krallara, 'Değersizsiniz',

Soylulara, 'Kötüsünüz' diyen,

  19 Önderlere ayrıcalık tanımayan,

Zengini yoksuldan çok önemsemeyen O değil mi?

Çünkü hepsi O'nun ellerinin işidir.

  20 Geceyarısı bir anda ölürler,

Herkes sarsılır, ölüp gider,

Güçlüler de insan eli değmeden alınıp götürülür.

  21 "Tanrı'nın gözleri insanların yolundan ayrılmaz,

Attıkları her adımı görür.

  22 Kötülük yapanların gizlenebileceği

Ne karanlık bir yer vardır, ne de ölüm gölgesi.

  23 Yargılanmak için önüne gelsinler diye,

Tanrı insanları sorgulamaya pek gerek duymaz.

  24 Araştırmadan güçlü insanları kırar,

Onların yerine başkalarını diker.

  25 Çünkü ne yaptıklarını bilir,

Gece onları deviriverir, ezilirler.

  26 Herkesin gözü önünde

Kötülükleri yüzünden onları cezalandırır;

  27 Artık O'nun ardından gitmedikleri,

Yollarının hiçbirini dikkate almadıkları için.

  28 Yoksulun feryadını O'na duyurdular;

Düşkünlerin feryadını işitti.

  29 Ama Tanrı sessiz kalırsa kim O'nu suçlayabilir?

Yüzünü gizlerse kim O'nu görebilir?

Bir ulusa karşı da bir insana karşı da O hep aynıdır,

  30 Tanrısız insan krallık etmesin,

Halka tuzak kurmasın diye.

  31 "Kimse Tanrı'ya,

'Suçluyum, artık kötülük yapmayacağım' dedi mi,

  32 'Göremediğimi sen bana öğret,

Haksızlık ettimse, bir daha etmem?'

  33 O'nu reddettiğin halde,

Senin keyfince mi seni ödüllendirmeli?

Çünkü karar verecek olan sensin, ben değil,

Öyleyse anlat bana bildiğini.

  34 "Sağduyulu insanlar,

Beni dinleyen bilgeler diyecekler ki:

  35 'Eyüp bilgisizce konuşuyor,

Sözlerinin değeri yok.'

  36 Kötü biri gibi yanıt verdiği için

Keşke Eyüp'ün sınanması sonsuza dek sürse!

  37 Çünkü günahına isyan da ekliyor,

Önümüzde alay edercesine el çırpıyor,

Tanrı'ya karşı konuştukça konuşuyor."

 


Başlangıç