Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Vaiz

İyilik Yap, Denize At

11 Ekmeğini suya at[i],

Çünkü günler sonra onu bulursun.

  2 Yedi, hatta sekiz kişiye pay ver,

Çünkü ülkenin başına ne felaket geleceğini bilemezsin.

  3 Bulutlar su yüklüyse,

Yeryüzüne döker yağmurlarını.

Ağaç ister güneye ister kuzeye devrilsin,

Devrildiği yerde kalır.

  4 Rüzgarı gözeten ekmez,

Bulutlara bakan biçmez.

  5 Ana rahmindeki çocuğun nasıl ruh ve beden aldığını bilmediğin gibi,

Her şeyi yaratan Tanrı'nın yaptıklarını da bilemezsin.

  6 Tohumunu sabah ek,

Akşam da elin boş durmasın.

Çünkü bu mu iyi, şu mu,

Yoksa ikisi de aynı sonucu mu verecek, bilemezsin.

  7 Işık tatlıdır,

Güneşi görmek güzeldir.

  8 Evet, insan uzun yıllar yaşarsa,

Sevinçle yaşasın.

Ama karanlık günleri unutmasın,

Çünkü onlar da az değil.

Gelecek her şey boştur.

Gençliğinin Değerini Bil

  9 Ey delikanlı, gençliğinle sevin,

Bırak gençlik günlerinde yüreğin sevinç duysun.

Gönlünün isteklerini, gözünün gördüklerini izle,

Ama bil ki, bütün bunlar için Tanrı seni yargılayacaktır.

  10 Öyleyse at tasayı yüreğinden,

Uzaklaştır derdi bedeninden.

Çünkü gençlik de dinçlik de boştur.

 [i] 11:1. "Ekmeğini suya at": Yani "Bütün tehlikeleri göze alıp paranı ticarete yatırarak geçimini sağla" ya da "İhtiyacı olanlara ver"


Başlangıç