Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Ezgiler Ezgisi

Kızın Arkadaşları

6 Nereye gitti sevgilin,

Ey güzeller güzeli,

Ne yana yöneldi?

Biz de onu arayalım seninle birlikte!

Kız

  2 Bahçesine indi sevgilim,

Güzel kokulu tarhlara,

Bahçede gezinmek[i], zambak toplamak için.

  3 Ben sevgilime aitim, sevgilim de bana,

Gezinip duruyor zambaklar arasında.

Erkek

  4 Sevgilim, Tirsa[ii] kadar güzelsin,

Yeruşalim kadar şirin,

Sancak açmış bir ordu kadar görkemli.

  5 Çevir gözlerini benden,

Çünkü şaşırtıyorlar beni.

Gilat Dağı'nın yamaçlarından inen

Keçi sürüsünü andırıyor siyah saçların.

  6 Yeni yıkanmış, sudan çıkmış dişi koyun sürüsü gibi dişlerin,

Hepsinin ikizi var;

Yavrusunu yitiren yok aralarında.

  7 Peçenin ardındaki yanakların

Nar parçası sanki.

  8 Altmış kraliçe,

Seksen cariye,

Sayısız bakire kız olabilir;

  9 Ama bir tanedir benim eşsiz güvercinim,

Biricik kızıdır anasının,

Gözbebeği kendisini doğuranın.

Kızlar sevgilimi görünce, "Ne mutlu ona!" dediler.

Kraliçeler, cariyeler onu övdüler.

Kızın Arkadaşları

  10 Kimdir bu kadın?

Şafak gibi beliren,

Ay kadar güzel,

Güneş kadar parlak,

Sancak açmış bir ordu kadar görkemli.

Kız

  11 Ceviz bahçesine indim,

Yeşermiş vadiyi göreyim diye;

Asma tomurcuk verdi mi,

Narlar çiçek açtı mı bakayım diye.

  12 Nasıl oldu farkına varmadan,

Tutkum bindirdi beni soylu halkımın savaş arabalarına.

Kızın Arkadaşları

  13 Dön, geri dön, ey Şulam kızı,

Dön, geri dön de seni seyredelim.

 [i] 6:2. "Gezinmek" ya da "Sürü otlatmak"

[ii] 6:4. "Tirsa": İsrail'in kuzey krallığındaki ilk başkenti.  "Hoş, güzel" anlamına gelir


Başlangıç