Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Hezekiel

Yeruşalim'in Kuşatılacağı Önceden Bildiriliyor

4 "Sen, ey insanoğlu, bir tuğla al, önüne koy, üzerine Yeruşalim Kenti'ni çiz.

  2 Kenti kuşat, duvarla çevir. Kente karşı toprak rampalar yap, ordugah kur, çevresine kütükler yerleştir.

  3 Sonra demir bir sac al; demirden bir duvar gibi kendinle kentin arasına koy. Yüzünü ona doğru çevir. Kent kuşatma altında tutulacak, onu sen kuşatacaksın. Bu İsrail halkı için bir belirti olacak.

  4 "Sonra sol yanına uzan, İsrail halkının günahını yüklen. Sol yanına uzanacağın günler kadar onların günahını taşıyacaksın.

  5 Günahlarının yıl sayısı kadar sana gün ayırdım. Böylece 390 gün İsrail halkının günahını taşıyacaksın.

  6 "Bunu yaptıktan sonra, bu kez sağ yanına uzan, Yahuda halkının günahını yüklen. Sana 40 gün, her yıl için bir gün ayırdım.

  7 Yüzünü Yeruşalim kuşatmasına çevir, çıplak kollarını kaldırıp Yeruşalim'e karşı peygamberlik et.

  8 Kuşatma günlerini bitirinceye dek bir yandan öbür yana dönmemen için seni halatlarla bağlayacağım.

  9 "Buğday, arpa, bakla, mercimek, darı, kızıl buğday al, bir kaba koy. Bunlardan kendine ekmek yap. Bir yanına uzanacağın 390 gün boyunca bu ekmekten yiyeceksin.

  10 Her gün belirli zamanda yemen için yirmi şekel[i] ekmek tartacaksın.

  11 Bunun gibi suyu da belirli zamanda, ölçüyle, bir hinin altıda biri[ii] kadar içeceksin.

  12 Yiyeceğini arpa pidesi yer gibi ye ve insan dışkısından ateş yakıp üzerinde halkın gözü önünde pişir."

  13 RAB, "Uluslar arasına dağıtacağım İsrail halkı böylelikle kirli sayılan yiyecekleri yiyecek" dedi.

  14 Ben, "Eyvah, ya Rab Yahve!" diye karşılık verdim, "Hiçbir zaman kirli sayılan bir şeye dokunmadım. Gençliğimden bu yana kendiliğinden ölmüş ya da yabanıl bir hayvan tarafından öldürülmüş bir hayvanın etini yemedim, ağzıma kirli sayılan et koymadım."

  15 "Peki" dedi, "Ekmeğini insan dışkısı yerine tezek yakıp üzerinde pişirmene izin vereceğim."

  16 Sonra, "İnsanoğlu, Yeruşalim'i her türlü yiyecekten yoksun bırakacağım" dedi, "Bu halk yiyeceğini tartıyla ve kaygı içinde yiyecek, suyunu ölçüyle ve şaşkınlık içinde içecek.

  17 Yiyeceği de suyu da azalacak. Hepsi şaşkınlığa düşecek, günahları içinde eriyip yok olacak.

 [i] 4:10. "Yirmi şekel": Yaklaşık 200 gr

[ii] 4:11. "Bir hinin altıda biri": Yaklaşık 0. 6 lt


Başlangıç