Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Ağıtlar

AĞITLAR

GİRİŞ


Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuç­ları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü ak­rostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar İ.Ö 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

 

Ana Hatlar
1:1-22       Yeruşalim'in acıları
2:1-22       Yeruşalim'in cezası
3:1-66       Ceza ve umut
4:1-22       Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22       Merhamet için edilen dua

 

1. Ağıt[i]

1 O kent ki, insan doluydu,

Nasıl da tek başına kaldı şimdi!

Büyüktü uluslar arasında,

Dul kadına döndü!

Soyluydu iller arasında,

Angarya altına düştü!

 2 Geceleyin acı acı ağlıyor,

Yanaklarında gözyaşı;

Avutan tek kişi bile yok

Bunca oynaşı arasında.

Dostları ona hainlik etti,

Düşman oldu.

  3 Yahuda acı çekip ağır kölelik ettikten sonra

Sürgün edildi,

Ulusların arasında oturuyor,

Ama rahat bulamıyor.

O sıkıntıdayken ardına düşenler ona yetişti.

  4 Siyon'a giden yollar yas tutuyor,

Çünkü bayramlara gelen yok.

Bütün kapıları ıssız, kâhinleri inliyor,

Erden kızları sıkıntıda, kendisi de acı çekiyor.

  5 Hasımları başa geçti, düşmanlarının rahatı yerinde.

Çok isyan ettiği için RAB ona acı çektiriyor,

Yavruları hasımlarının gözü önünde sürgüne gitti.

  6 Siyon kızının bütün güzelliği uçtu,

Önderleri otlak bulamayan geyiklere döndü,

Dermanları kesildi

Kendilerini kovalayanların önünde.

  7 Yeruşalim sıkıntı içinde başıboş dolaşırken

Eski günlerdeki varlığını anımsıyor.

Halkı hasmının eline düşüp de

Yardımına koşan çıkmayınca,

Hasımları haline bakıp

Yıkılışına güldüler.

  8 Yeruşalim büyük günah işledi,

Bu yüzden kirlendi.

Ona saygı duyanların hepsi

Şimdi onu hor görüyor,

Çünkü onu çıplak gördüler.

O da inleyip öbür yana dönüyor.

  9 Kirliliği eteklerindeydi,

Sonunu düşünmedi;

Bu yüzden düşüşü korkunç oldu,

Avutanı yok.

"Ya RAB, düşkün halimi gör,

Çünkü düşmanım kazandı!"

  10 Değerli her şeyine düşman el uzattı.

Tapınağına başka ulusların girdiğini gördü,

Topluluğuna girmesini yasakladığın uluslar.

 11 Halkı inleyip ekmek arıyor,

Yeniden güçlerine kavuşmak için

Değerli neleri varsa ekmekle değiştiler;

"Bak da gör, ya RAB, ne kadar sefil oldum."

  12 "Ey sizler, yoldan geçenler,

Sizin için önemi yok mu bunun[ii]?

Bakın da görün, başıma gelen dert gibisi var mı?

Öyle bir dert ki, RAB öfkesinin alevlendiği gün

Başıma yağdırdı onu.

  13 Ateş saldı yukarıdan,

Kemiklerimin içine işledi ateş;

Ağ serdi ayaklarıma,

Geri çevirdi beni;

Mahvetti, baygın kaldım bütün gün.

  14 İsyanlarım boyunduruğa döndü,

RAB'bin eliyle birbirine tutturulup

Boynuma geçirildi, gücüm tükendi.

Rab karşı duramadığım

İnsanların eline verdi beni.

  15 Hiçe saydı beni savunan yiğitleri,

Gençlerimi kırmak için çağrı yaptı ordulara,

Rab erden Yahuda kızını

Üzüm çiğneme çukurunda çiğnedi adeta.

  16 "Ağlıyorum bunlara,

Gözlerimden yaşlar boşanıyor;

Çünkü beni avutan,

Canımı tazeleyen benden uzak.

Çocuklarım şaşkına döndü,

Çünkü düşmanım üstün çıktı.

  17 "Siyon ellerini açmış,

Ama onu avutan yok.

RAB Yakup soyuna karşı buyruk verdi,

Komşuları ona hasım olsun, dedi.

Yeruşalim aralarında paçavraya döndü.

 18 "RAB haklıdır, çünkü buyruğuna karşı geldim.

Şimdi dinleyin, ey halklar, çektiğim acıyı görün;

Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti.

  19 Oynaşlarımı çağırdım,

Ama aldattılar beni.

Yeniden güçlerine kavuşmak için yiyecek ararken

Kâhinlerimle önderlerim kentte can verdi.

  20 "Gör, ya RAB, ne sıkıntılar çektiğimi,

İçim kanıyor,

Yüreğim buruk, çünkü çok asilik ettim;

Dışarıda kılıç beni çocuklarımdan ayırmakta,

İçerdeyse ölüm kol gezmekte.

  21 İnlediğimi duydular,

Beni avutan olmadı.

Bütün düşmanlarım başıma gelen felaketi duydu,

Sen yaptın diye sevinçten coştular.

İlan ettiğin günü getir,

Onlar da benim gibi olsunlar.

  22 Yaptıkları her kötülüğü anımsa,

İsyanlarımdan ötürü bana ne yaptınsa onlara da yap;

Çünkü sürekli inliyor, baygınlık geçiriyorum."

 [i] "1. Ağıt": Bu kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır.  Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor

[ii] 1:12. Ya da "Bunlar sizin başınıza da gelmesin.


Başlangıç