Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yaratılış

Tufan

6Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu.

2 İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler.

  3 RAB, "Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür" dedi, "İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak."

 4 İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi.

  5 RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.

  6 İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı.

  7 "Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım" dedi, "Çünkü onları yarattığıma pişman oldum."

  8 Ama Nuh RAB'bin gözünde lütuf buldu.

  9 Nuh'un öyküsü şuydu: Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü.

  10 Üç oğlu vardı: Sam, Ham ve Yafet.

 11 Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu.

  12 Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin ne denli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı.

  13 Tanrı Nuh'a, "İnsanlığa son vereceğim" dedi, "Çünkü onların yüzünden yeryüzü zorbalık doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim.

  14 Kendine gofer[i] ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle, içeriye kamaralar yap.

  15 Gemiyi şöyle yapacaksın: Uzunluğu üç yüz[ii], genişliği elli[iii], yüksekliği otuz arşın[iv] olacak.

  16 Pencere de yap, boyu yukarıya doğru bir arşını[v] bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap.

  17 Yeryüzüne tufanı ben göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her şey ölecek.

 18 Ama seninle antlaşmamı sürdüreceğim. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin.

  19 Sağ kalabilmeleri için, her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al.

  20 Türlü çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter çifter sana gelecekler.

  21 Yanına hem kendin, hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek üzere depola."

  22 Nuh Tanrı'nın bütün buyruklarını yerine getirdi.[i] 6:14. "Gofer": Ne çeşit ağaç olduğu tam olarak bilinmiyor.  Selvi ağacı olduğu sanılıyor

[ii] 6:15. "Üç yüz arşın": Yaklaşık 140 m

[iii] 6:15. "Elli arşın": Yaklaşık 23 m

[iv] 6:15. "Otuz arşın": Yaklaşık 13. 5 m

[v] 6:16. "Bir arşın": Yaklaşık 50 cm


Başlangıç