Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Ezgiler Ezgisi

EZGİLER EZGİSİ

GİRİŞ

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına göre "Süleyman'ın Ezgisi'' olarak da bilinir.
Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorum­larken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

 

1 Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi.

Kız[i]

  2 Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün!

Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı.

 3 Ne güzel kokuyor sürdüğün esans,

Dökülmüş esans sanki adın,

Kızlar bu yüzden seviyor seni.

  4 Al götür beni, haydi koşalım!

Kral beni odasına götürsün.

Kızın arkadaşları

Seninle coşup seviniriz,

Aşkını şaraptan çok överiz.

Kız

Ne kadar haklılar seni sevmekte!

  5 Esmerim ben, ama güzelim,

Ey Yeruşalim kızları!

Kedar'ın çadırları gibi,

Şalma'nın[ii] çadır bezleri gibi kara.

  6 Bakmayın esmer olduğuma,

Güneş kararttı beni.

Çünkü kızdılar bana erkek kardeşlerim,

Bağlara bakmakla görevlendirdiler.

Ama kendi bağıma bakmadım.

  7 Ey sevgilim, söyle bana, sürünü nerede otlatıyorsun,

Öğleyin nerede yatırıyorsun?

Neden arkadaşlarının sürüleri yanında

Yüzünü örten bir kadın durumuna düşeyim[iii]?

Kızın Arkadaşları

  8 Ey güzeller güzeli,

Bilmiyorsan,

Sürünün izine çık,

Çobanların çadırları yanında

Oğlaklarını otlat.

Erkek

  9 Firavun'un arabalarına koşulu kısrağa benzetiyorum seni, aşkım benim!

  10 Yanakların süslerle,

Boynun gerdanlıklarla ne güzel!

  11 Sana gümüş düğmelerle altın süsler yapacağız.

Kız

  12 Kral divandayken[iv],

Hintsümbülümün güzel kokusu yayıldı.

  13 Memelerim arasında yatan

Mür dolu bir kesedir benim için sevgilim;

  14 Eyn-Gedi bağlarında

Bir demet kına çiçeğidir benim için sevgilim.

Erkek

  15 Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel!

Gözlerin tıpkı birer güvercin!

Kız

  16 Ne yakışıklısın, sevgilim, ah, ne çekici!

Yeşilliktir yatağımız.

Erkek

  17 Sedir ağaçlarıdır evimizin kirişleri,

Tavanımızın tahtaları serviler.

 [i] 1:1. "Erkek, kız, kızın arkadaşları" ara başlıkları İbranice metinde olmamakla birlikte birçok yorumcunun görüşlerine dayanmaktadır.  (Bu bilgi önsöze eklensin!

[ii] 1:5. "Şalma" ya da "Süleyman"

[iii] 1:7. Eski çağlarda kadının örtünmesi fahişe olduğunu gösterirdi

[iv] 1:12. "Divandayken": Ya da "Sofradayken"


Başlangıç