Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Vaiz

VAİZ

 

GİRİŞ

Vaiz Kitabı insan ömrünün ne kadar kısa ve çelişkilerle dolu olduğunu, ne­deni belirsiz haksızlık ve umutsuzluğu, sonuç olarak da yaşamın "boş" oldu­ğunu içtenlikle anlatan bir vaizin düşüncelerine yer veriyor. Ama bu vaiz in­sanlığı gözeten Tanrı'nın yollarını anlamada güçlük çekti. Buna karşın çok çalışmayı ve Tanrı'nın bağışladıklarıyla mümkün olduğunca mutlu olmayı insanlara öğütledi.

Bu düşüncelerin çoğu olumsuz ve üzücü gözüküyor, ama bu kitabın Kutsal Kitap'ta bulunması Kutsal Kitap inancının böyle karamsarlık ve kuşkuları da dikkate alacak kadar çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Birçokları Vaiz Kitabı'nın aynasında kendilerine bakarak teselli bulmakta ve bu düşünceleri yansıtan Kutsal Kitap'ın aynı zamanda yaşam kaynağı Tanrısal umudun de­rin anlamını da keşfetmektedirler.

Ana Hatlar
1:1-2:26            Yaşamın anlamını araştırmak
3:1-22               Her şeyin zamanı var
4:1-8:17            Yaşam her zaman güzel olmayabilir, bilgece yaşayın
9:1-11:8            Gelecekte neler olacağını kimse bilmez
11:9-12:14        Tanrı 'ya saygı duy ve itaat et


Her Şey Bomboş

1 Bunlar Yeruşalim'de krallık yapan Davut'un oğlu Derlemeci'nin sözleridir:

2 "Her şey boş, bomboş, bomboş!" diyor Derlemeci.

  3 Ne kazancı var insanın

Güneşin altında harcadığı onca emekten?

  4 Kuşaklar gelir, kuşaklar geçer,

Ama dünya sonsuza dek kalır.

  5 Güneş doğar, güneş batar,

Hep doğduğu yere koşar.

  6 Rüzgar güneye gider, kuzeye döner,

Döne döne eserek

Hep aynı yolu izler.

  7 Bütün ırmaklar denize akar,

Yine de deniz dolmaz.

Irmaklar hep çıktıkları yere döner.

  8 Her şey yorucu,

Sözcüklerle anlatılamayacak kadar.

Göz görmekle doymuyor,

Kulak işitmekle dolmuyor.

  9 Önce ne olduysa, yine olacak.

Önce ne yapıldıysa, yine yapılacak.

Güneşin altında yeni bir şey yok.

  10 Var mı kimsenin, "Bak bu yeni!" diyebileceği bir şey?

Her şey çoktan, bizden yıllar önce de vardı.

  11 Geçmiş kuşaklar anımsanmıyor,

Gelecek kuşaklar da kendilerinden sonra gelenlerce anımsanmayacak.

Bilgelik Boştur

  12 Ben Derlemeci, Yeruşalim'de İsrail kralıyken

  13 kendimi göklerin altında yapılan her şeyi bilgece araştırıp incelemeye adadım. Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği çetin bir zahmettir bu.

  14 Güneşin altında yapılan bütün işleri gördüm; hepsi boştur, rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır!

  15 Eğri olan doğrultulamaz, eksik olan sayılamaz.

  16 Kendi kendime, "İşte, bilgeliğimi benden önce Yeruşalim'de krallık yapan herkesten çok artırdım" dedim, "Alabildiğine bilgi ve bilgelik edindim.

  17 Kendimi bilgi ve bilgeliği, deliliği ve akılsızlığı anlamaya adadım. Gördüm ki, bu da yalnızca rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış.

  18 Çünkü çok bilgelik çok keder doğurur, bilgi arttıkça acı da artar.

 


Başlangıç