Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Amos

AMOS


 

GİRİŞ

 

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygu­lamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli ak­sın" diye çağrı yaptı, "belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf’un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar

1:1-2:5      İsrail'in komşularının cezalandırılması

2:6-6:14    İsraillilerin cezalandırılması

7:1-9:15    Beş görüm

 

1Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri. Uzziya'nın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsrail'le ilgili görümler gördü.

  2 Şöyle dedi:

"RAB Siyon'dan kükrüyor,

Yeruşalim'den gürlüyor.

Yas tutuyor çobanların otlakları,

Karmel Dağı'nın dorukları kuruyor."

RAB İsrail'in Komşularını Cezalandırıyor

  3 RAB şöyle diyor:

"Şamlılar'ın cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler,

Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.

  4 Bu yüzden Hazael'in evine ateş yağdıracağım,

Yakıp yok edecek Ben-Hadat'ın saraylarını.

  5 Şam'ın kapı sürgüsünü kıracağım,

Söküp atacağım

Aven Vadisi'nde oturanı,

Beyt-Eden'de elinde asayla dolaşanı;

Kîr'e sürgün edilecek Aram halkı."

RAB diyor.

  6 RAB şöyle diyor:

"Gazzeliler'in cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler;

Edomlular'a teslim etmek için

Bütün halkı sürgün ettiler.

  7 Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım,

Yakıp yok edecek saraylarını.

  8 Söküp atacağım

Aşdot'ta oturanı,

Aşkelon'da elinde asayla dolaşanı,

Elimin tersini göstereceğim Ekron'a,

Yok olacak Filistliler'in artakalanı!"

Rab Yahve böyle diyor.

  9 RAB şöyle diyor:

"Surlular'ın cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler;

Bütün halkı Edomlular'a teslim edip sürdüler,

Dostluk antlaşmasını anımsamadılar.

  10 Bu yüzden Sur Kenti'nin surlarına ateş yağdıracağım,

Yakıp yok edecek saraylarını."

  11 RAB şöyle diyor:

"Edomlular'ın cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler;

Kılıçla kovaladılar kardeşlerini,

Acıma nedir bilmediler;

Hep yırtıcıydı öfkeleri,

Sonsuza dek sürdü gazapları.

  12 Bu yüzden Teman'a ateş yağdıracağım,

Yakıp yok edecek Bosra saraylarını."

  13 RAB şöyle diyor:

"Ammonlular'ın cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler;

Sınırlarını genişletmek için

Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar.

  14 Bu yüzden Rabba surlarını tutuşturacağım,

Savaş günü çığlıklarla,

Kasırga günü fırtınayla

Ateş yakıp yok edecek saraylarını.

  15 Krallarıyla görevlileri,

Hepsi sürgüne gidecek."

RAB böyle diyor.

 


Başlangıç