Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Zekeriya

ZEKERİYA 

GİRİŞ

 

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:
1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu gö­rüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar
1:1-8:23    Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8        İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21  Gelecek gönenç ve barışRAB Halkını Kendisine Dönmeye Çağırıyor

1Darius'un krallığının ikinci yılının sekizinci ayında RAB İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekarya aracılığıyla şöyle seslendi:

  2 ''RAB atalarınıza çok öfkelendi.

  3 Bu nedenle halka de ki, ''Her Şeye Egemen RAB, bana dönün, ben de size dönerim diyor.

  4 Atalarınız gibi davranmayın! Önceki peygamberler, Her Şeye Egemen RAB kötü yollarınızdan ve kötü uygulamalarınızdan dönün diyor diyerek onları uyardılar. Ne var ki, onlar dinlemediler, bana aldırış etmediler. Böyle diyor RAB.

  5 Atalarınız hani nerede? Peygamberler de sonsuza kadar mı yaşar?

  6 Peygamber kullarıma buyurduğum sözler ve kurallar atalarınıza ulaşmadı mı?' ''Onlar da dönüp, ''Her Şeye Egemen RAB yollarımıza ve uygulamalarımıza bakarak bizim için ne düşündüyse aynen yaptı' dediler.''

Birinci Görüm: Atlı

  7 Darius'un krallığının ikinci yılında, on birinci ay olan Şevat ayının yirmi dördüncü günü RAB İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekarya'ya görümlerle seslendi.

  8 Gece vadideki mersin ağaçlarının arasında doru ata binmiş bir adam gördüm. Arkasında doru, kula ve kır atlar vardı.

  9 ''Efendim, bunlar ne?'' diye sordum. Benimle konuşan melek, ''Bunların ne olduğunu sana göstereceğim'' diye yanıtladı.

  10 Mersin ağaçları arasında duran adam da, ''Bunlar dünyayı dolaşmak için RAB'bin gönderdikleridir'' diye açıkladı.

  11 Mersin ağaçları arasında duran RAB'bin meleğine, ''Dünyayı dolaştık'' dediler, ''İşte bütün dünya esenlik ve güvenlik içinde!''

  12 Bunun üzerine RAB'bin meleği, ''Ey Her Şeye Egemen RAB, yetmiş yıldır öfkelendiğin Yeruşalim'den ve Yahuda kentlerinden sevecenliğini ne zamana dek esirgeyeceksin?'' dedi.

  13 RAB benimle konuşan meleğe tatlı, avutucu sözlerle yanıt verdi.

  14 Bunun üzerine benimle konuşan melek, ''Şunu duyur!'' dedi, ''Her Şeye Egemen RAB, ''Yeruşalim ve Siyon için büyük kıskançlık duyuyorum' diyor,

  15 ''Tasasız uluslara ise çok öfkeliyim; çünkü ben biraz öfkelenmiştim, onlarsa kötülüğe kötülük kattılar.'

  16 ''Onun için RAB, ''Yeruşalim'e sevecenlikle döneceğim' diyor, ''Tapınağım orada yeniden kurulacak ve Yeruşalim üzerine ölçü ipi çekilecek!' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

  17 ''Şunu da duyur: Her Şeye Egemen RAB, ''Kentlerim yine bollukla dolup taşacak' diyor, ''Ben RAB, Siyon'u yine avutacağım, Yeruşalim'i yine seçeceğim.''

İkinci Görüm: Dört Boynuzla Dört Usta

  18 Sonra gözlerimi kaldırıp baktım, dört boynuz vardı.

  19 Benimle konuşan meleğe, ''Bunlar ne?'' diye sordum. Melek, ''Bunlar Yahuda, İsrail ve Yeruşalim halkını dağıtmış olan boynuzlardır'' diye karşılık verdi.

  20 Sonra RAB bana dört usta gösterdi.

  21 ''Bunlar ne yapmaya geliyor?'' diye sordum. Melek, ''Şu boynuzlar Yahuda halkını öyle dağıttı ki, kimse başını kaldıramadı'' dedi, ''Bu ustalar da Yahuda halkını dağıtmak için boynuz kaldıran ulusları yıldırıp boynuzlarını yere çalmaya geldiler.''

 


Başlangıç