Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Galatyalılar

GAL Dipnotları

3:6 ve böylece aklanmış sayıldı: Grekçede, «ve ona doğruluk sayıldı.»

3:11 ya da «doğru insan imanla yaşayacaktır.»

3:19 Kişi: İsa Mesih.

5:5 aklanmanın verdiği umudun: ya da «doğruluğa kavuşma umudunun.»

6:14 Grekçede, «Bunun (ya da O'nun) aracılığıyla dünya benim için çarmıha gerilmiştir.»


1:13 Elç.8:3; Elç.22:2-5; Elç.26:9-11

1:15 Elç.9:3-6; Elç.22:6-10; Elç.26:13-18

1:18 Elç.9:26-30

2:6 Tes.10:17

2:16 Mez.143:2; Rom.3:20,22

3:6 Tek.15:6; Rom.4:3

3:7 Rom.4:16

3:8 Tek.12:3

3:10 Tes.27:26

3:11 Hab.2:4

3:12 Lev.18:5

3:13 Tes.21:22-23

3:16 Tek.12:7; 13.12:14-15

3:17 Çık.12:40

3:18 Rom.4:14

3:29 Rom.4:13

4:5 Rom.8:15-17

4:22 Tek.16:15; 21.16:2-3

4:27 Yşa.54:1

4:29 Tek.21:9

4:30 Tek.21:10,12

5:9 1Ko.5:6

5:14 Lev.19:18


Başlangıç