Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mezmurlar

62. Mezmur

Müzik şefi Yedutun için - Davut'un mezmuru

62

Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur,

Kurtuluşum O'ndan gelir.

    2 Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, asla sarsılmam.

    3 Birini ezmek için daha ne vakte kadar

Hep birlikte üstüne saldıracaksınız,

Eğri bir duvara,

Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?

    4 Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.

Yalandan zevk alırlar.

Ağızlarıyla hayırdua ederken,

İçlerinden lanet okurlar. Sela

    5 Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,

Çünkü umudum O'ndadır.

    6 Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, sarsılmam.

    7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,

Güçlü kayam, sığınağım O'dur.

    8 Ey halkım, her zaman O'na güven,

İçini dök O'na,

Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Sela

    9 Sıradan insan ancak bir soluk,

Soylu insansa bir yalandır.

Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.

    10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;

Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

    11 Tanrı bir şey söyledi,

Ben iki şey duydum:

Güç Tanrı'nındır,

   12 Sevgi de senin, ya Rab!

Çünkü sen herkese yaptığının karşılığını verirsin.

 


Başlangıç