Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yeşeya

Asur Kralı'nın Saldırısı

8 RAB bana şöyle dedi: "Büyük bir levha alıp okunaklı harflerle üzerine, 'Maher-Şalal-Haş-Baz[i]' yaz.

2 Kâhin Uriya ile Yeverekya oğlu Zekarya'yı kendime güvenilir tanık seçiyorum."

  3 Peygamber olan karım bundan bir süre sonra gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. RAB bana, "Adını 'Maher-Şalal-Haş-Baz' koy" dedi,

  4 "Çocuk daha 'Anne, baba' demesini öğrenmeden, Şam'ın serveti ve Samiriye'nin ganimeti Asur Kralı'na götürülecek."

  5 RAB bana yine seslenip dedi ki:

  6 "Bu halk usul usul akan Şiloah sularını reddettiği, Resin'le Remalya'nın oğluyla mutlu olduğu için[ii],

  7 ben Rab, Fırat'ın kabaran güçlü sularını -bütün dehşetiyle Asur Kralı'nı- üzerlerine salacağım. Yatağından taşan ırmak, kıyılarını su altında bırakacak.

  8 Yahuda'yı kaplayan sular her şeyi süpürerek adam boyu yükselecek, ülkeni boydan boya dolduracak, ey İmmanuel!"

  9 Ey halklar, yıkıma, bozguna uğrayacaksınız. Yeryüzünün en uç köşeleri, kulak verin. Savaşmaya, bozguna uğramaya hazırlanın. Evet, savaşa ve bozguna hazır olun.

  10 İstediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. İstediğiniz kadar konuşun, hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir.

RAB'bin Uyarısı

  11 RAB beni halkın tuttuğu yoldan gitmeme konusunda şiddetle uyararak şöyle dedi:

  12 "Onların entrika dediği her şeye

Siz entrika demeyin;

Onların korktuğundan korkmayın, yılmayın.

  13 "Her Şeye Egemen RAB'bi kutsal sayın.

Korkunuz, yılgınız O'ndan olsun.

  14 Tapınak O olacak.

İsrail'in iki krallığı içinse

Sürçme taşı ve tökezleme kayası,

Yeruşalim'de yaşayanlar için

Kapan ve tuzak olacak.

  15 Birçokları sendeleyip düşecek, parçalanacak,

Tuzağa düşüp ele geçecek."

  16 Ya RAB, öğrencilerim arasında bildirimi koru,

Öğretimi mühürle!

  17 Kendini Yakup'un soyundan gizleyen RAB'bi özlemle bekliyorum, umudum O'nda.

  18 İşte ben de RAB'bin bana verdiği çocuklar da Siyon Dağı'nda oturan Her Şeye Egemen RAB'bin İsrail'deki belirtileri ve işaretleriyiz.

  19 Birileri size, "Fısıldaşıp mırıldanan medyumlarla ruh çağıranlara danışın" dediğinde, "Halk kendi Tanrısı'na danışmaz mı; yaşayanlar için ölülere mi danışılır?" deyin.

  20 Tanrı'nın öğretisine ve bildirisine dönmek gerek! Böyle düşünmezlerse onlar için hiç şafak sökmeyecek.

  21 Aç ve çaresiz, ülkede dolanıp duracaklar. Aç kalınca öfkelenip krallarına, Tanrıları'na lanet edecekler. Yukarıya da

  22 dünyaya da baksalar sıkıntıdan, karanlıktan, korkunç karanlıktan başka bir şey görmeyecekler. Kovulacakları yer koyu karanlıktır.

 [i] 8:1. "Maher-Şalal-Haş-Baz": "Hemen çapulla, çabuk yağmala" anlamına gelir

[ii] 8:6. "Oğluyla mutlu olduğu için" ya da "Oğlundan korktuğu için"


Başlangıç