Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Nahum

3Elleri kanlı kentin vay haline!

Yalanla, talanla dolu.

Yağmalamaktan geri kalmıyor.

 2 Kamçı şaklamaları, tekerlek gürültüleri,

Koşan atlar, sarsılan savaş arabaları,

  3 Saldıran atlılar, çakan kılıçlar,

Parıldayan mızraklar, yığın yığın ölüler...

Sayısız ceset.

Yürürken ayaklar takılıyor ölülere.

 4 Her şey o alımlı, büyücü fahişenin sınırsız ahlaksızlığından oldu.

Fahişeliğiyle ulusları, büyüleriyle halkları kendine tutsak etti.

  5 Her Şeye Egemen RAB diyor ki:

"Sana karşıyım, ey Ninova!

Savuracağım eteklerini yüzüne.

Uluslara çıplaklığını,

Halklara ayıp yerlerini göstereceğim.

  6 Seni pislikle sıvayıp rezil edeceğim.

Dehşetle seyredecek herkes seni.

 7 Seni kim görse kaçacak.

'Harabeye döndü Ninova' diyecekler,

'Kim dövünecek onun için?

Nereden bulalım onu avutacak birilerini?'"

  8 Sen No-Amon'dan[i] daha mı üstünsün?

O kent ki, akarsular arasındaydı,

Suyla çevrelenmişti,

Kalesi Nil Irmağı, surlarıysa sulardı.

 9 Kûş ve Mısır onun sınırsız gücünün kaynağıydı.

Pût ve Luv da yandaşlarıydı.

  10 Öyleyken tutsak düştü, halkı sürüldü.

Yavruları köşe başlarında paramparça edildi.

Soyluları için kur'a çekildi,

Zincire vuruldu ileri gelenleri.

  11 Acıyla kendinden geçeceksin, ey Ninova,

Düşmanlarından korunacak yer arayacaksın.

  12 Senin kalelerin incir ağacının ilk olgunlaşan meyvesi gibidir.

Bir silkeleyişte yiyenin ağzına düşecekler.

  13 Askerlerine bak! Kadın gibi hepsi.

Kapıların ardına kadar düşmana açık.

Ateş yiyip bitirmiş kapı sürgülerini.

  14 Kuşatma vakti için su biriktir kendine,

Savunmanı güçlendir.

Tuğla yapmak için kili çiğne,

Kalıpları hazırla.

  15 Orada ateş seni yiyip bitirecek,

Kılıç seni kesip biçecek.

Genç çekirgelerin yiyip bitirdiği ekin gibi yok olacaksın.

Çekirgeler gibi, genç çekirgeler gibi çoğalmalısın.

  16 Tüccarlarının sayısı gökteki yıldızlardan çok.

Ama düşmanların genç çekirgeler gibi ülkeyi talan edip gidecekler.

  17 Koruyucularınla görevlilerin serin günlerde duvarlara konan çekirgeler gibidir,

Güneş doğunca uçup kayıplara karışan çekirge sürüsü gibi.

  18 Ey Asur Kralı, yöneticilerin öldü,

Uyudu sonsuza dek soyluların.

Halkın dağlara dağıldı.

Onları toplayacak kimse yok.

  19 Uğradığın felaketten kurtuluş yok, yaraların ölümcül.

Başına gelenleri duyanlar sevinçle el ovuşturuyorlar.

Çünkü dinmeyen vahşetinden kim kaçabildi ki?

 [i] 3:8. "No-Amon": Mısır'ın eski başkenti.  Bu kentteki tapınağın yıkıntıları hâlâ Karnak ve Luksor'da duruyor. Bkz. Yer. 46:25


Başlangıç