Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Levililer

Kâhinlerle İlgili Kurallar

21RAB Musa'ya şöyle dedi: "Harun soyundan gelen kâhinlere de ki, kâhinlerden hiçbiri yakın akrabası olan anası, babası, oğlu, kızı ve kardeşi dışında, halkından birinin ölüsüyle kendini kirletmesin.

  3 Yanında kalan bakire kızkardeşi için kendini kirletebilir.

  4 Halkı arasında bir büyük olarak kendini kirletmemeli, adına leke getirmemeli.

  5 "Kâhinler yas tutarken başlarını tıraş etmeyecek, sakallarının uçlarını kesmeyecek, bedenlerini yaralamayacaklar.

  6 Tanrıları için kutsal olacaklar, Tanrıları'nın adını lekelemeyecekler. Çünkü onlar Tanrıları RAB'be yakılan sunu ve yiyecek sunusu sunuyorlar. Kutsal olmaları gerekir.

  7 Kâhinler fahişelerle, kötü kadınlarla, boşanmış kadınlarla evlenmeyecek. Çünkü kâhin Tanrısı için kutsal olmalıdır.

  8 Onu kutsal sayın. Çünkü yiyecek sunusunu Tanrınız'a o sunuyor. Sizin için kutsaldır. Çünkü ben kutsalım, sizi kutsal kılan RAB benim.

  9 Bir kâhinin kızı fahişelik yaparak kendini kirletirse, hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur. Yakılmalıdır.

  10 "Öbür kâhinler arasından başına mesh yağı dökülen ve özel giysiler giymek üzere atanan başkâhin, saçlarını dağıtmayacak, üstünü başını yırtmayacak.

  11 Hiçbir ölüye yaklaşmayacak. Ölen anası, babası bile olsa kendini kirletmeyecek.

  12 Tapınaktan ayrılmayacak, Tanrısı'nın Tapınağı'nı kirletmeyecek. Çünkü Tanrı'nın buyurduğu mesh yağıyla Tanrısı'na adanmıştır. RAB benim.

  13 Başkâhinin evleneceği kadın bakire olmalıdır.

  14 Dul, boşanmış, kötü, fahişe bir kadınla evlenmeyecek. Yalnız kendi halkından bakire bir kızla evlenebilir.

  15 Böylece halkının arasında çocuklarına leke sürmemiş olur. Onu kutsal kılan RAB benim."

  16 RAB Musa'ya şöyle dedi:

  17 "Harun'a de ki: Soyundan gelecek kuşaklar boyunca kusurlu olan hiç kimse yiyecek sunusu sunmak üzere Tanrısı'na yaklaşmasın.

  18 Kusurlu olan, sunağa yaklaşamaz: Kör, topal, yüzü arızalı, organlarından biri aşırı büyümüş,

  19 kolu veya ayağı kırık,

  20 kambur, cüce, gözü özürlü, uyuz, yarası kabuk bağlamış ya da hadım.

  21 Kâhin Harun'un soyundan bu kusurlara sahip hiç kimse RAB için yakılan sunuyu sunmak üzere sunağa yaklaşmayacak. Çünkü kusurludur. Tanrısı'na yiyecek sunusu sunmak üzere sunağa yaklaşamaz.

  22 Böyle bir adam Tanrısı'na sunulan kutsal ve en kutsal yiyecekleri yiyebilir.

  23 Ancak perdeye ve sunağa yaklaşmayacaktır. Çünkü kusurludur. Tapınağımı kirletmesin. Onları kutsal kılan RAB benim."

  24 Musa Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına bunları anlattı.

 


Başlangıç