Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Baruk

3Her Şeye Gücü Yeten Rabbim, İs­rail'in Tanrısı, acı çeken bir ruh, dirlikten yoksun bir yürek şimdi sana yakarıyor:

2Dinle ve bize merhamet et, Rabbim, çünkü sana karşı günah işledik.

3Sen sonsuza dek tahtında otu­ruyorsun, oysa bizler sürekli olarak ölüyoruz.

4Her Şeye Gücü Yeten Rab­bim, İsrail'in Tanrısı, İsrail'de ölümü yakın olanların duasını dinle. Sana karşı günah işleyenlerin ve Rableri Tanrı'nın sesini dinlemeyenlerin oğulları­nı dinle, bu nedenle başımıza felaket­ler geldi.

5Atalarımızın yaptığı kötü­lükleri aklına getirme, ama kendi kud­retini ve adını anımsa.

6Kuşkusuz sen Rabbimiz Tanrı'sın ve seni övmek is­tiyoruz Rabbim.

7Çünkü sen yürekle­rimizi saygıyla doldurdun ve adını çağırmamız için bizi yüreklendirdin. Sürgündeyken seni övmeyi çok istiyo­ruz, çünkü sana karşı günah işleyen atalarımızın kötü isteklerini yürekleri­mizden attık.

8Bugünkü durumumuza bak, bizler şimdiye dek sürgündeyiz. Sen bizleri dört bir yana dağıttın, tik­sinti veren, lanetlenmiş, mahkûm biri gibi. Rabbimiz Tanrı'yı terkeden ata­larımızın yaptığı kötülükleri böylece cezalandırdın.

Bilgeliğe Övgü

9Yaşam veren buyrukları dinle, ey İsrail, Dinle ve bilginin anlamını öğren.

10Neden, İsrail, neden düşmanlarının ülkesindesin, Yabancı bir ülkede günden güne yaşlanarak,

11Ölülerle birlikte kirlenerek, Şeol'e gidenleri hesaba katarak?

12Çünkü bilgelik pınarını terk ettin.

13Tanrı yolunda yürümüş olsaydın, Sonsuza dek barış içinde yaşardın.

14Bilginin, gücün nerede olduğunu öğren, Usun nerede olduğunu öğren. Böylece günlerin uzunluğunu, Yaşamın nerede olduğunu öğren, Göz ışığının ve barışın nerede olduğunu öğren.

15Ama onun nerede yaşadığını kim biliyor? Onun hazinelerle dolu evine kim girdi?

16Ulusların önderleri şimdi nerede? Yeryüzündeki hayvanları bile yönetenler,

17Gökteki kuşlara buyruk verenler, İnsanlığın güvendiği gümüş ve altın biriktirenler, Sonsuz malları olanlar,

18Üstün çabalarla ve telaşla Gümüş işleyip kazanç edinenler şimdi nerede?

19Onlar yok oldu, aşağıya Şeol'e gitti. Onların yerine başkaları geldi,

20Daha yeni kuşaklar gelişti. Şimdi de onlar yeryüzünü kapladı, Ama bilgi yolunu öğrenmediler, Bilginin yollarını tanıyamadılar.

21Oğulları bilgiyi elde edemedi, Onun yolundan uzak kaldı.

22Kenan ülkesinde ondan söz edilmedi, Teman'da onu gören olmadı.

23Hacer'in oğulları dünya bilgeliğini ararken, Merran ve Teman'daki tüccarlar, Masal anlatanlar, filozoflar, Bunlardan hiçbiri bilgeliğe giden yolu bulamadı, Ya da onun nerede yürüdüğünü bilemedi.

24Ey İsrail, Tanrı'nın evi ne denli büyük, Ülkesi ne denli kocaman,

25Olağanüstü geniş, Sonsuza dek yüksek!

26Devler orada doğdu, Eski çağlardan beri onlar bizim için ünlüydü, Olağanüstü uzun, savaşta becerikli.

27Tanrı onları seçmedi, Bilgiye giden yolu onlara bildirmedi.

28Bilgelikten yoksun oldukları için, Kendi budalalıklarından yok oldular.

29Göğe tırmanıp onu yakalayan var mı? Onu bulutlardan aşağıya getiren var mı?

30Okyanusu aşıp onu bulan var mı? Som altın karşılığında onu geri getiren?

31Ona giden yolu kimse bilmiyor, Yürüdüğü yolu kimse bulamıyor.

32Ama O her şeyi biliyor, onu da tanıyor, Kendi aklı ile onu kavradı, Yeryüzünü sonsuza dek sağlam yaptı, Onu dört ayaklı hayvanlarla doldurdu.

33Işığı gönderiyor ve ışık gidiyor, Geri çağırıyor ve ışık titreyerek boyun eğiyor.

34Yıldızlar zamanı gelince sevinçle parlıyor, Onları çağırdığı zaman yanıt veriyorlar: "Biz buradayız" diyorlar, Kendilerini yaratan için kıvançla parlıyorlar.

35Tanrımız O'dur, Kimse O'nunla kıyaslanamaz.

36Bilginin tüm yolunu kavradı, Onu kulu Yakup'a, Sevgilisi İsrail'e bildirdi.

37Böylece onun yeryüzünde görünmesini, İnsanlar arasında dolaşmasını sağladı.


Başlangıç