Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

Romalılar

Romalılara mektubu Dipnotlar

1:17 Tanrı'nın insanı akladığı: ya da «Tanrı'nın adaleti.»


1:17 ya da «Doğru insan imanla yaşayacaktır.»


2:19-20 çocukların: ya da «yeni öğrencilerin.»


2:25 sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz: Grekçede, «sünnetin sünnetsizlik olmuştur.»


3:24 kurtuluşla: ya da «fidyeyle.»


4:3 ve böylece aklanmış sayıldı: Grekçede, «ve ona doğruluk sayıldı.» Grekçede `doğruluk saymak' terimi 4:5,6,9,10,11,22,23 ve 24 ayetlerinde de geçmektedir.


4:18 böyle: yani, yıldızlar kadar çok. (Bkz. Tevrat, Tekvin Rom.15:5.)


8:28 ya da «Tanrı'yı sevenler, O'nun amacına göre çağrılmış olanlar uğruna her şeyin birlikte iyilik için etkin olduğunu biliriz.»


9:6 İsrail: burada `Tanrı'nın halkı' anlamındadır.


9:27 pek azı: Grekçede, «kalıntı.»


10:13 Rab'be yakaran: Grekçede, «Rab'bin adını çağıran.»


11:5 küçük bir topluluk: Grekçede, «bir kalıntı.»


12:20 onu utanca boğarsın: Grekçede, «onun başı üzerine ateş korları yığarsın.»


15:28 Grekçede, «...bitirdikten ve bu meyveyi onlara mühürledikten sonra.»


16:24 Birçok eski metinde şu sözler de yer alır: «Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun. Amin.»


1:13 Elç.19:21

1:16 Mar.8:38

1:17 Hab.2:4

1:21 Ef.4:17-18

1:23 Tes.4:16-18

2:1 Mat.7:1; Luk.6:37

2:6 Mez.62:12; Sül.24:12

2:11 Tes.10:17

2:24 Yşa.52:5

2:29 Tes.30:6

3:4 Mez.51:4

3:10 Mez.14:1-3; 53.14:1-3

3:13 Mez.5:9

3:13 Mez.140:3

3:14 Mez.10:7

3:15 Yşa.59:7-8

3:18 Mez.36:1

3:20 Mez.143:2; Gal.2:16

3:22 Gal.2:16

3:30 Tes.6:4; Gal.3:20

4:3 Tek.15:6; Gal.3:6

4:7 Mez.32:1-2

4:11 Tek.17:10

4:13 Tek.17:4-6; 22.17:17-18; Gal.3:29

4:14 Gal.3:18

4:16 Tek.17:5; Gal.3:7

4:18 Tek.15:5

4:19 Tek.17:17

4:25 Yşa.53:4-5

5:12 Tek.3:6

6:4 Kol.2:12

7:7 Çık.20:17; Tes.5:21

7:11 Tek.3:13

8:11 1Ko.3:16

8:15 Mar.14:36; Gal.4:5-7

8:20 Tek.3:17-19

8:23 1Ko.15:35-54; 2Ko.5:2-4

8:36 Mez.44:22

9:3 Tek.12:14-17; Çık.4:22; 24.4:1-17

9:7 Tek.21:12

9:9 Tek.18:10

9:11 Tek.25:23

9:13 Mal.1:2-3

9:15 Çık.33:19

9:17 Çık.9:16

9:20 Yşa.29:16; 45.29:9

9:25 Hoş.2:23

9:26 Hoş.1:10

9:27 Yşa.10:22-23

9:29 Yşa.1:9

9:32 Yşa.8:14

9:33 Yşa.28:16

10:5 Lev.18:5

10:6 Tes.30:12-14

10:11 Yşa.28:16

10:13 Yoe.2:32

10:15 Yşa.52:7

10:16 Yşa.53:1

10:18 Mez.19:4

10:19 Tes.32:21

10:20 Yşa.65:1

10:21 Yşa.65:2

11:1 Flp.3:5

11:3 1Kr.19:10,14

11:4 1Kr.19:18

11:8 Tes.29:4; Yşa.29:10

11:9 Mez.69:22-23

11:26 Yşa.59:20-21; Yer.31:33-34

11:33 Yşa.55:8

11:34 Yşa.40:13

11:35 Eyu.41:11

11:36 1Ko.8:5-6

12:4 1Ko.12:12

12:6 1Ko.12:4-11

12:14 Mat.5:44; Luk.6:27-28

12:16 Sül.3:7

12:19 Tes.32:35

12:20 Sül.25:21-22

13:6 Mat.22:21; Mar.12:17; Luk.20:25

13:9 Çık.20:13-17; Tes.5:17-19,21

13:9 Lev.19:18

14:1 Kol.2:16

14:10 2Ko.5:10

14:11 Yşa.45:23

14:13 1Ko.8:1-13

15:3 Mez.69:9

15:8 2Sa.22:50; Mez.18:49

15:10 Tes.32:43; Mez.117:1

15:12 Yşa.11:10

15:21 Yşa.52:15

15:22 Rom.1:13

15:25 1Ko.16:1-4

15:27 1Ko.9:11

16:3 Elç.18:2-3

16:13 Mar.15:21

16:21 Elç.16:1

16:23 Elç.19:29; 1Ko.1:14; 2Ti.4:20


Başlangıç