Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Selanikliler

5. Bölüm

Kardeşler, bu olayların zaman ve tarihlerine dair size yazmaya gerek yoktur. 2Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rab'bin günü, gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. 3İnsanlar, «Her şey esenlik ve güvenlikte» dedikleri bir anda, gebe kadının sancılarının aniden bastırması gibi, ani bir yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. 4Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın. 5Siz hepiniz ışığın oğulları, gündüzün oğullarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz. 6Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. 7Çünkü uyuyanlar gece uyurlar, sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar. 8Gündüze ait olan bizler ise, iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş ümidini giyerek ayık kalalım. 9Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. 10Mesih bizim için öldü; öyle ki, ister diri ister ölmüş olalım, O'nunla birlikte yaşayalım. 11Bunun için şimdi de yaptığınız gibi, birbirinizi yüreklendirip birbirinizi ruhça geliştirin.

Son öğütler ve selamlar

12Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab'bin yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. 13Yaptıkları işten ötürü onlara sonsuz saygı ve sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın. 14Size yalvarırız kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun. 15Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. 16Her zaman sevinin. 17Durmadan dua edin. 18Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. 19Ruh'u söndürmeyin. 20Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. 21Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. 22Her çeşit kötülükten kaçının.
23Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi, sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz bulunmak üzere korunsun. 24Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir ve bunu yapacaktır.
25Kardeşler, bizim için dua edin. 26Bütün kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın. 27Rab'bin adına size ısrarla buyuruyorum, bu mektup bütün kardeşlere okunsun.
28Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu sizinle birlikte olsun.Başlangıç