Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Selanikliler

1SELANİKLİLER Dipnotları

4:3-6 kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip: ya da «kendi bedenini denetleyebilmesi ve iş konusunda haksızlık edip.»


1:1 Elç.17:1

1:6 Elç.17:5-9

2:2 Elç.16:19-24; Elç.17:1-9

2:14 Elç.9:23,29; Elç.13:45,50; Elç.14:2,5,19;Elç.17:5,13; Elç.18:12

3:1 Elç.17:15

3:6 Elç.18:5

4:15 1Ko.15:51-52

5:2 Mat.24:43; Luk.12:39; 2Pe.3:10; Yah.16:15

5:8 Yşa.59:17; Ef.6:13-17


Başlangıç