Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

1. Timoteyus

1TİMOTEYUS Dipnotları

2:15 çocuğun doğmasıyla kurtulacaktır: yani, İsa Mesih'in dünyaya gelmesiyle kurtulacaktır (bkz. Tevrat, Tekvin 1Ti.3:15). Bu sözler ayrıca, «çocuk doğurmakla kurtulacaktır»; ya da «güvenlik içinde çocuk doğuracaktır» şeklinde çevrilebilir.

3:11 görevli kadınlar: ya da «görevlilerin karıları.» Grekçede, «kadınlar.»

4:6 hizmetkârı: ya da «görevlisi.»

5:1 Yaşlı adam: ya da «(inanlılar topluluğunda görevli) ihtiyar.»

5:9-10 Ayak yıkamak bir konukseverlik gösterisiydi.


1:1 Elç.16:1

1:13 Elç.8:3; Elç.9:4-5

2:7 2Ti.1:11

2:9 1Pe.3:3

2:13 Tek.2:7,21-22

2:14 Tek.3:1-6

3:2 Tit.1:6-9

5:18 Tes.25:4; Mat.10:10; Luk.10:7

5:19 Tes.17:6; 19.17:15

6:13 Yu.18:37


Başlangıç