Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Vaiz

Dünyadaki Eziyetler

4 Güneşin altında yapılan baskılara bir daha baktım,

Ezilenlerin gözyaşlarını gördüm;

Avutanları yok,

Güç ezenlerden yana,

Avutanları yok.

  2 Çoktan ölmüş ölüleri,

Hâlâ sağ olan yaşayanlardan daha mutlu gördüm.

  3 Ama henüz doğmamış,

Güneşin altında yapılan kötülükleri görmemiş olan

İkisinden de mutludur.

  4 Harcanan her emeğin, yapılan her ustaca işin ardında kıskançlık olduğunu gördüm. Bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış.

  5 Akılsız ellerini kavuşturup kendi kendini yer.

  6 Rahat kazanılan bir avuç dolusu

Zahmetle, rüzgarı kovalamaya kalkışarak kazanılan

İki avuç dolusundan daha iyidir.

Yalnızlığın Anlamsızlığı

  7 Güneşin altında bir boş şey daha gördüm:

  8 Yalnız bir adam vardı,

Oğlu da kardeşi de yoktu.

Çabaları dinmek nedir bilmezdi,

Gözü zenginliğe doymazdı.

"Kimin için çalışıyorum,

Neden kendimi zevkten yoksun bırakıyorum?" diye sormazdı.

Bu da boş ve çetin bir zahmettir.

  9 İki kişi bir kişiden iyidir,

Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar.

  10 Biri düşerse, öteki kaldırır.

Ama yalnız olup da düşenin vay haline!

Onu kaldıran olmaz.

  11 Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa, biribirini ısıtır.

Ama tek başına yatan nasıl ısınabilir?

  12 Yalnız biri yenik düşer,

Ama iki kişi direnebilir.

Üç kat iplik kolay kolay kopmaz.

Yükselmenin Anlamsızlığı

  13 Yoksul ama bilge bir genç artık öğüt almayı bilmeyen kocamış akılsız kraldan iyidir.

  14 Çünkü genç, ülkesinde yoksulluk içinde doğsa bile cezaevinden krallığa yükselebilir.

  15 Güneşin altında yaşayan herkesin kralın yerine geçen genci izlediğini gördüm.

  16 Yeni kralın yönettiği halk sayısız olabilir. Yine de sonrakiler ondan hoşnut olmayabilir. Gerçekten bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır.

 


Başlangıç