Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yoel

Çekirge Ordusu

2Siyon'da boru çalın,

Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın.

Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.

Çünkü RAB'bin günü çok yaklaştı, geliyor.

 2 Karanlık bir gün olacak,

Bulutlu, koyu karanlık bir gün.

Dağların üzerine çöken karanlık gibi

Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor.

Böylesi hiçbir zaman görülmedi,

Kuşaklar boyu da görülmeyecek.

 3 Önlerini ateş kavuruyor,

Artları alev alev.

Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar

Artlarında ıssız çöllere dönüyor.

Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor.

  4 Atlara benziyorlar,

Savaş atları gibi koşuyorlar.

  5 Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerin

Çıkardığı gürültüye benzer bir sesle,

Savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi

Sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar.

  6 Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor;

Herkesin beti benzi soluyor.

  7 Yiğitler gibi saldırıyorlar,

Askerler gibi surları aşıyorlar.

Dosdoğru ilerliyorlar,

Yollarından sapmadan.

  8 İtişip kakışmadan,

Her biri kendi yolundan yürüyor.

Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar,

Sırayı bozmadan.

  9 Kente doğru koşuşuyor,

Surların üzerinden aşıyorlar.

Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi

Pencerelerden içeri süzülüyorlar.

  10 Yeryüzü önlerinde sarsılıyor,

Gökyüzü titriyor;

Güneş ve ay kararıyor,

Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.

  11 RAB ordusunun başında gürlüyor.

Sayısızdır O'nun orduları

Ve buyruğuna uyan güçlüdür.

RAB'bin o büyük günü ne korkunçtur!

O güne kim dayanabilir?

RAB'be Dönün

  12 RAB diyor ki,

"Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak

Bütün yüreğinizle bana dönün.

  13 Giysilerinizi değil,

Yüreklerinizi paralayın

Ve Tanrınız RAB'be dönün.

Çünkü RAB lütufkâr ve merhametlidir;

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

Cezalandırmaktan vazgeçebilir.

  14 Kim bilir, belki size acır da kararından döner.

Ardında bereket bırakır.

O zaman O'na tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.

  15 "Siyon'da boru çalın,

Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.

  16 Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın,

Yaşlıları bir araya getirin.

Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın.

Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.

  17 Kâhinler, RAB'bin hizmetkârları,

Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp,

'Ya RAB, halkını esirge' diye yalvarsınlar.

'Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme,

Uluslar onunla alay etmesin.

Halklar arasında neden,

Onların Tanrısı nerede? densin?'"

RAB'bin Yanıtı

  18 O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.

  19 Halkına şöyle yanıt verecek:

"Bakın, size tahıl, yeni şarap

Ve zeytinyağı vereceğim,

Bunlara doyacaksınız.

Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim.

  20 Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım,

Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim.

Önden gidenleri Lut Gölü'ne,

Arkadan gelenleri Akdeniz'e süreceğim.

Leşleri kokacak,

Kokuları göklere yükselecek.

Çünkü korkunç şeyler yaptılar.

  21 "Ey toprak, korkma, sevinçle coş!

Çünkü RAB büyük işler yaptı.

  22 Ey kır hayvanları, korkmayın!

Çünkü kırdaki otlaklar yeşeriyor.

Ağaçlar meyvelerini yükleniyor,

İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.

  23 Ey Siyon halkı,

Tanrınız RAB'de sevinç bulun, coşun.

Güz yağmurunu size tam ölçüsüyle veriyor[i];

Daha önce olduğu gibi,

Güz ve bahar yağmurlarını yağdırıyor.

  24 Harman yeri tahılla dolacak.

Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.

  25 Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun,

Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin,

Yavrunun ve genç çekirgenin

Size kaybettirdiği yılları geri vereceğim.

  26 Bol bol yiyip doyacak

Ve sizin için harikalar yaratan

Tanrınız RAB'bin adını öveceksiniz.

Halkım bir daha utandırılmayacak.

  27 Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,

Tanrınız RAB benim, başka biri yok.

Halkım bir daha utandırılmayacak.

RAB'bin Günü

  28 "Ondan sonra bütün insanların üzerine

Ruhum'u dökeceğim.

Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.

Yaşlılarınız düşler,

Gençleriniz görümler görecek.

  29 O günler kadın, erkek kölelerinizin üzerine de Ruhum'u dökeceğim.

  30 Göklerde ve yeryüzünde,

Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim.

  31 RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce

Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.

  32 RAB'be yakaran[ii] herkes kurtulacak.

RAB'bin dediği gibi,

Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulup

Sağ kalanlar arasında

RAB'bin çağıracağı kimseler olacak.

 [i] 2:23. "Güz yağmurunu size tam ölçüsüyle veriyor" ya da "Size doğruluğu öğretecek olan öğretmeni veriyor"

[ii] 2:32. "RAB'be yakaran": Özgün metin "RAB'bin adını çağıran"


Başlangıç