Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Yoel

Uluslar Yargılanacak

3"O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını

Sürgünden geri getirdiğimde,

 2 Bütün ulusları toplayıp

Yehoşafat[1] Vadisi'ne indireceğim.

Mirasım olan İsrail halkını

Uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için

Onları orada yargılayacağım.

  3 Çünkü halkım için kur'a çektiler,

Fahişelere ücret olarak erkek çocukları verdiler.

İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar.

  4 Ey Sur, Sayda ve bütün Filist halkı,

Bana yapmak istediğiniz nedir?

Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz?

Eğer karşılık verirseniz,

Karşılığını çarçabuk ödetirim size.

  5 Altınımı, gümüşümü alıp

Değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz.

 6 Yahuda ve Yeruşalim halkını

Topraklarından uzaklaştırmak için Grekler'e sattınız.

 7 Göreceksiniz, onları, sattığınız yerde

Harekete geçireceğim.

Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim.

 8 Oğullarınızı, kızlarınızı

Yahuda halkına sattıracağım.

Onları uzak bir ulusa, Sabalılar'a satacaklar."

RAB böyle diyor.

  9 "Uluslar arasında şunu duyurun:

Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin.

Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin.

  10 Saban demirlerinizi

Çekiçle dövüp kılıç yapın,

Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın.

Güçsüz olan güçlüyüm desin.

  11 Ey çevredeki uluslar,

Tez gelin, bir araya toplanın.

Ya RAB, yiğitlerini oraya indir.

  12 Uluslar harekete geçip

Yehoşafat Vadisi'nde toplansınlar.

Çünkü çevredeki bütün ulusları

Yargılamak için orada olacağım.

 13 Salın orakları, ekinler olgunlaştı.

Gelin, üzümleri çiğneyin,

Sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor.

Ulusların kötülükleri bu denli çoktur."

  14 Kalabalıklar,

Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar...

Yargı vadisinde RAB'bin günü yaklaştı.

  15 Güneş ve ay kararıyor,

Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.

  16 RAB Siyon'dan kükreyecek,

Yeruşalim'den gürleyecek.

Gök ve yer sarsılacak.

Ama RAB kendi halkı için sığınak,

İsrailoğulları için kale olacak.

RAB Halkını Kutsayacak

  17 "O zaman bileceksiniz ki,

Siyon'da, kutsal dağımda oturan Tanrınız RAB benim.

Yeruşalim kutsal olacak;

Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek.

  18 "O gün dağlardan

Tatlı şarap damlayacak;

Tepelerde süt,

Yahuda derelerinde su akacak.

RAB'bin Tapınağı'ndan çıkan bir pınar

Şittim[2] Vadisi'ni sulayacak.

  19 "Ama Mısır viraneye,

Edom ıssız çöle dönecek.

Çünkü Yahudalılar'ın ülkesine saldırıp

Suçsuz insanların kanını döktüler.

  20 Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak.

Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.

  21 Akan kanların öcünü alacağım[3],

Suçluyu cezasız bırakmayacağım."

RAB Siyon'da oturur.


 [1] 3:2. "Yehoşafat": "RAB yargılar" anlamına gelir

[2] 3:18. "Şittim": "Akasyalar" anlamına gelir

[3] 3:21. Septuaginta, Süryanice "Akan kanların öcünü alacağım", İbranice "Akan kanları cezasız bırakacağım"


Başlangıç