Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Sefanya

Yeruşalim'in Geleceği

3Başkaldıran, yozlaşan, acımasız kentin vay haline!

2 Söz dinlemedi, ders almadı, RAB'be güvenmedi,

Tanrısı'na sığınmadı.

  3 Yöneticileri kükreyen aslanlar,

Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi,

Sabaha bir şey bırakmazlar.

  4 Peygamberleri sorumsuz ve güvenilmezdir.

Kâhinleri kutsal olanı kirletip,

Yasa'yı çarpıtırlar.

 5 Ama adil RAB hâlâ o kentte;

O haksızlık etmez,

Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında.

Ne var ki, bu yetmiyor haksızları utandırmaya.

 6 RAB diyor ki, ''Ulusları yok ettim,

Kalelerini yıktım, sokaklarını harap ettim.

O sokaklardan geçen kimse yok artık.

Kentleri viraneye döndü,

Eser kalmadı insandan.

  7 Halkım benden korkar,

Ders alır bundan dedim.

O zaman konutlarına dokunmaz,

Onları tasarladığım cezaya çarptırmazdım.

Ama her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyorlar.''

  8 Bu yüzden, ''Bekleyin de görün'' diyor RAB,

''Ulusları yargılayacağım günü bekleyin.

Ulusları toplamaya,

Krallıkları bir araya getirmeye,

Gazabımı, kızgın öfkemi

Üzerlerine dökmeye karar verdim.

Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek.

  9 O zaman, birlikte bana yakarmaları,

Omuz omuza bana hizmet etmeleri için,

Halkların dudaklarını pak kılacağım.

  10 Dağılmış olan, bana tapınan halkım,

Kûş ırmaklarının ötesinden

Bana sunular getirecek.

  11 Halkım bana yaptığı bunca kötülük yüzünden utandırılmayacak o gün.

Çünkü gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından.

Kutsal dağımda bir daha böbürlenmeyecekler.

  12 Orada sadece benim adıma sığınan uysal ve alçakgönüllüleri bırakacağım.

  13 İsrailliler'den artakalanlar haksızlık etmeyecek,

Yalan söylemeyecek,

Kimseyi aldatmayacak,

Tok karına yatacaklar ve onları korkutan olmayacak.''

Sevinç Ezgisi

  14 Ey Siyon halkı, ezgiler söyle! Ey İsrail, haykır!

Yürekten sevin, sevinçle coş, ey Yeruşalim halkı!

  15 RAB senin cezanı kaldırdı,

Kovdu düşmanlarını.

İsrail'in Kralı RAB seninle.

Korkma artık kötülükten.

  16 O gün Yeruşalim'e denecek ki,

''Korkma, ey Siyon, gevşemesin ellerin.

  17 Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle.

Alabildiğine sevinecek senin için,

Sevgisiyle seni yenileyecek[i], ezgilerle coşacak.

  18-20 RAB, ''Bayramlar için çektiğiniz özlemleri sona erdireceğim'' diyor,

''Bunlar sizin için ağırlık ve utançtır.

Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım o gün.

Düşkünleri kurtaracak, sürgünleri toplayacağım.

Utanç içinde kaldıkları bütün ülkelerde

Onları yüceltip onurlandıracağım.

O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri getireceğim.

Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak,

Dünyanın bütün halkları arasında yüceltip onurlandıracağım.''

 [i] 3:17. Septuaginta ''Seni yenileyecek'', İbranice ''Susacak''


Başlangıç