Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Ezgiler Ezgisi

Kız

2 Ben Şaron[i] çiğdemiyim,

Derelerin zambağıyım.

Erkek

  2 Dikenlerin arasında bir zambağa benzer

Kızların arasında aşkım.

Kız

  3 Orman ağaçları arasında bir elma ağacına benzer

Delikanlıların arasında sevgilim.

Onun gölgesinde oturmaktan zevk alırım,

Tadı damağımda kalır meyvesinin.

  4 Ziyafet evine götürdü beni,

Üzerimdeki sancağı aşktı.

  5 Güçlendirin beni üzüm pestiliyle,

Canlandırın elmayla,

Çünkü aşk hastasıyım ben.

  6 Sol eli başımın altında,

Sağ eli sarsın beni.

  7 Dişi ceylanlar,

Yabanıl dişi geyikler üstüne

Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları!

Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye,

Gönlü hoş olana dek.

  8 İşte! Sevgilimin sesi!

Dağların üzerinden sekerek,

Tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor.

  9 Sevgilim ceylana benzer, sanki bir geyik yavrusu.

Bakın, duvarımızın ardında duruyor,

Pencerelerden bakıyor,

Kafeslerden seyrediyor.

  10 Sevgilim şöyle dedi:

"Kalk, gel aşkım, güzelim.

  11 Bak, kış geçti,

Yağmurların ardı kesildi,

  12 Çiçekler bitiyor,

Şarkı mevsimi geldi,

Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde.

  13 İncir ağacı ilk meyvesini verdi,

Yeşeren asmalar mis gibi kokular saçmakta.

Kalk, gel aşkım, güzelim."

Erkek

  14 Kaya kovuklarında,

Uçurum kenarlarında gizlenen güvercinim!

Boyunu bosunu göster bana,

Sesini duyur;

Çünkü sesin tatlı, boyun bosun güzeldir.

  15 Yakalayın tilkileri bizim için,

Bağları bozan küçük tilkileri;

Çünkü bağlarımız yeşerdi.

Kız

  16 Sevgilim benimdir, ben de onun,

Zambaklar arasında gezinir[ii] durur.

  17 Ey sevgilim, gün serinleyip gölgeler uzayana dek,

Engebeli dağlar üzerinde bir ceylan gibi,

Geyik yavrusu gibi ol!

 [i] 2:1. "Şaron" verimli bir kıyı bölgesiydi

[ii] 2:16. "Gezinir": Özgün metin, "Koyun otlatır".  Aynı ifade 6:3'te de geçer


Başlangıç