Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Ezgiler Ezgisi

Erkek

Niçin Şulamlı kızı seyretmek istiyorsunuz,

Mahanayim oyununu[i] seyredercesine?

7 Ne güzel sandaletli ayakların,

Ey soylu kız!

Mücevher gibi yuvarlak kalçaların,

Usta ellerin işi.

  2 Karışık şarabın hiç eksilmediği

Yuvarlak bir tas gibi göbeğin.

Zambaklarla kuşanmış

Buğday yığını gibi karnın.

  3 Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin,

İkiz ceylan yavrusu.

  4 Fildişi kule gibi boynun.

Bat-Rabim Kapısı yanındaki

Heşbon havuzları gibi gözlerin.

Şam'a bakan

Lübnan Kulesi gibi burnun.

  5 Karmel Dağı gibi dik başın,

Pırıl pırıl mora çalan saçların.

Kaküllerine tutsak oldu kral.

  6 Ne güzel, ne çekicidir aşk!

Zevkten zevke sürükler.

  7 Hurma ağacına benziyor boyun,

Salkım salkım memelerin.

  8 "Çıkayım hurma ağacına" dedim,

"Tutayım meyveli dallarını."

Üzüm salkımları gibi olsun memelerin,

Elma gibi koksun soluğun,

  9 En iyi şarap gibi ağzın.

Kız

Sevgilimin dudaklarına, dişlerine[ii] doğru kaysın.

  10 Ben sevgilime aitim,

O da bana tutkun.

  11 Gel, sevgilim, kıra çıkalım,

Köylerde[iii] geceleyelim.

  12 Bağlara gidelim sabah erkenden,

Bakalım, asma tomurcuk verdi mi?

Dalları yeşerdi mi,

Narlar çiçek açtı mı,

Orada sevişeceğim seninle.

  13 Mis gibi koku saçıyor adamotları,

Kapımızın yanıbaşında

Taze, kuru,

Her çeşit seçme meyve var.

Senin için sakladım onları, sevgilim.

 [i] 6:13. "Mahanayim oyunu" ya da iki grup halinde oynanan bir oyun

[ii] 7:9. Septuaginta, Vulgata ve Süryanice "Dudaklarına, dişlerine", İbranice "Uyuyanların dudaklarına"

[iii] 7:11. "Köylerde" ya da "Kına çalıları arasında"


Başlangıç