Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

İbraniler

3. Bölüm

İsa ve Musa

Bunun için, göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini olan İsa'yı düşünün. 2Musa, Tanrı'nın tüm evinde Tanrı'ya nasıl sadık kaldıysa, İsa da kendisini görevlendirene sadık kalır. 3Evi yapan, evden daha çok saygı gördüğü gibi, İsa da Musa'dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı. 4Her evin bir yapıcısı vardır, oysa her şeyin yapıcısı Tanrı'dır. 5Musa, gelecekte söylenecek sözlere tanıklık etmek için Tanrı'nın tüm evinde bir hizmetkâr olarak sadık kaldı. 6Oysa Mesih, O'nun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadık kalır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz ümidi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek, O'nun evi biziz.

İmansızlığa karşı uyarı

7-8Bundan dolayı, Kutsal Ruh'un dediği gibi,

«Eğer bugün O'nun sesini işitirseniz,
atalarınızın başkaldırdığı
ve çölde O'nu sınadığı günkü gibi,
yüreklerinizi nasırlaştırmayın.
9Atalarınız beni orada deneyip sınadılar
ve kırk yıl boyunca yaptıklarımı gördüler.
10Bu nedenle o kuşağa darıldım
ve dedim ki,
`Yürekleri hep kötüye sapar,
benim yollarımı öğrenmediler.
11Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi,
onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.'»

12Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. 13«Gün bugündür» denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki, hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın. 14Başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek Mesih'e ortak olmuş oluruz. 15Yukarıda belirtildiği gibi,

«Eğer bugün O'nun sesini işitirseniz,
atalarınızın başkaldırdığı günkü gibi,
yüreklerinizi nasırlaştırmayın.»

16O'nun sesini işiten ve başkaldıran kimlerdi? Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkanların hepsi değil mi? 17Ve Tanrı kimlere kırk yıl dargın kaldı? Günah işlemiş ve cesetleri çöle serilmiş olanlara değil mi? 18Sözünü dinlemeyenler dışında kendi huzur diyarına kimlerin girmeyeceğine dair ant içti? 19Görüyoruz ki, imansızlıklarından ötürü oraya giremediler.Başlangıç