Matta Markos Luka Yuhanna Elçilerin işleri Romalılar 1. Korintliler 2. Korintliler Galatyalılar Efesliler Filipililer Koloseliler 1. Selanikliler 2. Selanikliler 1. Timoteyus 2. Timoteyus Titus Filimun İbraniler Yakup 1. Petrus 2. Petrus 1. Yuhanna 2. Yuhanna 3. Yuhanna Yahuda Esinleme Sözlük Neden Müjde

İbraniler

İBRANİLER Dipnotları

1:3 ulu Tanrı'nın: Grekçede, «ululuğun.»

1:13 ayaklarının altına serinceye dek: Grekçede, «ayaklarına basamak yapıncaya dek.»

2:7,9 meleklerden biraz: ya da «kısa bir süre için meleklerden.»

5:7 yeryüzünde: Grekçede, «bedende.»

6:1-2 elle kutsama: Grekçede, «el koyma.»

7:25 tamamen: ya da «sonsuza kadar.»

9:5 günahların bağışlandığı yer: Tevrat, Çıkış 25:10-22'ye bkz.

9:5 yücelik keruvları: Tanrı'nın yüceliği ile birlikte görünen göksel varlıklar.

9:15,16 antlaşma ve vasiyet için Grekçede aynı sözcük kullanılmıştır.

10:13 ayaklarının altına serilmesini: Grekçede, «ayaklarına basamak yapılmasını.»

11:37 biçildiler: birçok eski metinde, «biçildiler, sınandılar.»


1:5 Mez.2:7

1:5 2Sa.7:14; 1Ta.17:13

1:7 Mez.104:4

1:8 Mez.45:6-7

1:10 Mez.102:25-27

1:13 Mez.110:1

2:6 Mez.8:4-8

2:12 Mez.22:22

2:13 Yşa.8:17-18

3:2,5 Say.12:7

3:7 Mez.95:7-11

3:15 Mez.95:7-8

3:16 Say.14:1-35

4:3 Mez.95:11

4:4 Tek.2:2

4:5 Mez.95:11

4:7 Mez.95:7-8

4:8 Tes.31:7; Yşu.22:4

4:10 Tek.2:2

5:3 Lev.9:7

5:4 Çık.28:1

5:5 Mez.2:7

5:6 Mez.110:4

5:7 Mat.26:36-46; Mar.14:32-42; Luk.22:39-46

5:12 1Ko.3:2

6:14 Tek.22:16-17

6:19 Lev.16:2

6:20 Mez.110:4

7:1 Tek.14:17-20

7:5 Say.18:21

7:17 Mez.110:4

7:21 Mez.110:4

7:27 Lev.9:7

8:1 Mez.110:1

8:5 Çık.25:40

8:8 Yer.31:31-34

9:2 Çık.25:23-40; 26.25:1-30

9:3 Çık.26:31-33

9:4 Çık.16:33; 25.16:10-16; 30.16:1-6; Say.17:8-10; Tes.10:3-5

9:5 Çık.25:18-22

9:6 Say.18:2-6

9:7 Lev.16:2-34

9:13 Lev.16:15-16; Say.19:9,17-19

9:19 Çık.24:6-8

9:21 Lev.8:15

9:22 Lev.17:11

9:27 Yşa.53:12

10:5 Mez.40:6-8

10:11 Çık.29:38

10:12 Mez.110:1

10:16 Yer.31:33-34

10:22 Lev.8:30; Hez.36:25

10:26 Yşa.26:11

10:28 Tes.17:6; 19.17:15

10:29 Çık.24:8

10:30 Tes.32:35-36

10:37 Hab.2:3-4; Rom.1:17; Gal.3:11

11:3 Tek.1:1; Mez.33:6,9; Yu.1:3

11:4 Tek.4:3-10

11:5 Tek.5:21-24

11:7 Tek.6:13-22

11:8 Tek.12:1-5

11:9 Tek.35:27

11:11 Tek.18:11-14; 21.18:2

11:12 Tek.15:5; 22.15:17; 32.15:12

11:13 Tek.23:4; 1Ta.29:15;Mez.39:12

11:17 Tek.22:1-14

11:18 Tek.21:12

11:20 Tek.27:27-29,39-40

11:21 Tek.47:31-48.47:20

11:22 Tek.50:24-25; Çık.13:19

11:23 Çık.1:22; 2.1:2

11:24 Çık.2:10-12

11:27 Çık.2:15

11:28 Çık.12:21-30

11:29 Çık.14:21-31

11:30 Yşu.2:1-21; 6.2:12-25

11:32 Hak.4:6-8.4:32; 11.4:1-12.4:7; 13.4:2-16.4:31; 1Sa.1:1-1Kr.2:11

11:33 Dan.6:1-27

11:34 Dan.3:1-30

11:35 1Kr.17:17-24; 2Kr.4:25-37

11:36 1Kr.22:26-27; 2Ta.18:25-26; Yer.20:2; 37.20:15; 38.20:6

11:37 2Ta.24:21

12:5 Eyu.5:17; Sül.3:11-12

12:12 Sül.4:26; Yşa.35:3

12:15 Tes.29:18

12:16 Tek.25:29-34

12:17 Tek.27:30-40

12:18 Çık.19:16-22; 20.19:18-21; Tes.4:11-12; 5.4:22-27

12:20 Çık.19:12-13

12:21 Tes.9:19

12:22 Tek.4:10

12:25 Çık.20:22

12:26 Hag.2:6

12:29 Tes.4:24

13:2 Tek.18:1-8; 19.18:1-3

13:5 Tes.31:6,8; Yşu.1:5

13:6 Mez.118:6

13:11 Lev.16:27


Başlangıç