Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Tobit

Tobit'in Gözleri Şifa Buluyor

11Ninova'nın karşısındaki Kaserin'e yaklaşırken,

2Rafael şöy­le dedi: "Babanı ne denli kötü durum da bıraktığımızı biliyorsun. 3Biz eşin­den önce gidelim ve evi hazırlayalım, o da öbürleriyle birlikte arkadan ge­lir."

4Birlikte ilerlediler. Rafael, safrakesesini alması için Tobyas'ı uyar­mıştı. Köpek de onları izledi.

5Anna oturmuş oğlunun gelirken izleyeceği yola bakıyordu.

6Kuşkusuz oğlunun geldiğine inandı ve Tobit'e şöyle dedi: "Oğlun arkadaşı ile bera­ber geliyor."

7Tobyas babasının yanına gitme­den önce Rafael ona şöyle dedi: "Sa­na söz veriyorum, babanın gözleri şi­fa bulacaktır.

8Balığın safrakesesini gözlerine koymalısın. İlaç acı verecek ve gözlerinden ince beyaz bir zar çı­kacak. Baban görebilecek ve ışığa ba­kabilecek."

9Tobyas'ın annesi ona doğru koş­tu, oğlunun boynuna sarıldı ve şöyle dedi: "Artık ölsem de gam yemem, çünkü seni yine gördüm." Ve gözyaşı döktü.

10Tobit ayağa kalktı, avluyu sen­deleyerek geçip kapıya geldi. Tobyas ona doğru ilerledi.

11Balığın safrake­sesini elinde tutuyordu. Babasının göz­lerine üfledi. Kımıldamamasını söyle­yerek şöyle dedi: "Yürekli ol, baba!" Sonra ilacı sürdü ve bir süre orada bı­raktı.

12Ardından iki eliyle, babasının gözlerinin kenarlarından başlayarak zar biçimindeki deriyi soydu.

13Baba­sı boynuna sarıldı,

14gözyaşı döktü. Birden, "Görebiliyorum, oğlum, gö­zümün nuru!" diye bağırdı ve ekledi: "Tanrı'ya övgüler olsun! Yüce adına hamdolsun! Yol gösteren kutsal meleklerin için sana hamdolsun! Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun!

15Çünkü beni şiddetle cezalandırmıştı, Şimdi bana acıdı Ve oğlum Tobyas'ı görüyorum." Tobyas eve girdi, yüksek sesle ve sevinçle Tanrı'yı övdü. Ardından ba­basına her şeyi anlattı: Yolculuğunun başarıyla geçtiğini, gümüşü geri getir­diğini, Raguel'in kızı Sara ile evlen­diğini, eşinin kendisini izlediğini, ya­kında olduğunu ve Ninova'nın kapısı­na yaklaştığını söyledi.

16Tobit gelinini karşılamak üzere Ninova'nın kapısına doğru ilerledi, bir yandan da kıvançla Tanrı'yı övüyordu. Ninova halkı, Tobit'in yanında yol gösteren biri olmadan yürüdüğü­nü ve eskisi gibi canlı biçimde ilerle­diğini görünce şaşakaldı.

17Tobit, Tanrı'nın kendisine nasıl acıdığını ve gözlerine şifa verdiğini herkese anlat­tı. Oğlu Tobyas'ın eşi Sara'yı karşıla­dı ve onu şu sözlerle kutsadı: "Hoş geldin, kızım! Seni bize gönderdiği için Tanrı'ya hamdederiz. Babanı kut­sarım, oğlum Tobyas'ı kutsarım ve seni de kutsarım, kızım. Sevinçle ve kutsama ile kendi evine hoş geldin. İçeri gir, kızım." Tobit, Ninova'da otu­ran bütün Yahudiler için o gün bir şö­len verdi.

18Kuzenleri Akikar ve Nadab, Tobit'in mutluluğunu paylaşmak için geldiler.


Başlangıç