Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar Tobit Yudit Ester Bilgelik Sirak Baruk Yeremya’nın Mektubu Azarya’nın Duası Suzanna Bel ve Ejderha 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabeler Esdras Ezra Maneşşe’nin Duası 151. Mezmur 4. Makabeler

Tobit

Ninova

14Tobit yüz on iki yaşındayken gönül rahatlığıyla öldü ve Ni­nova'da onurlu biçimde gömüldü.

2Kör olduğu zaman altmış iki yaşındaydı. Şifa bulduktan sonra rahat yaşadı. Sa­daka veriyor, sürekli olarak Tanrı'ya hamdediyor ve O'nun yüceliğini övü­yordu.

3Ölmek üzereyken oğlu Tobyas'ı çağırdı ve şöyle buyurdu:

4"Oğlum, çocuklarını al ve buradan uzaklaşıp Medya'ya git, çünkü Nahum'un bildirdiği gibi Ninova ile ilgili Tanrı'nın sözüne inanıyorum. Her şey böyle olacaktır, İsrail peygamberlerinin, Tanrı­nın elçilerinin, Asur ve Ninova hakkında önceden haber verdikleri şeyler gerçekleşecektir. Onların söylediği bir tek söz boş değildir. Her şey za­manında olacaktır. Medya'yı güvenli­ğin açısından Asur'a ve Babil'e yeğ tutarım. Çünkü bildiğim kadarıyla Tan­rı'nın bütün söyledikleri gerçekleşe­cektir. Her şey böyle olacaktır, önce­den haber verilen olayların tümü gerçekleşecektir. İsrail topraklarında yaşayan bütün kardeşlerimiz için nüfus sayımı yapılacaktır ve kendi güzel ülkelerinden çok uzaklara sürüleceklerdir. Bütün İsrail ülkesi, Samiriye ile Yeruşalim çöle dönüşecektir ve Tanrı'nın evi bir süre için yıkık duru­ma gelecek ve yakılacaktır.

5Bundan sonra Tanrı onlara yeniden acıyacak, İsrail ülkesine geri getirecektir. O'nun evini yeniden yapacaklar, ancak zamanı gelinceye dek bu ev ilki gibi gü­zel olmayacaktır. Ardından, hepsi tut­saklıktan kurtulup geri dönecek ve Yeruşalim'i bütün görkemiyle yeniden kuracaklar. İsrail peygamberleri­nin önceden bildirdiği gibi Tanrı'nın evi Yeruşalim'de yeniden yapılacak­tır.

6"Bütün insanlar değişip eksiksiz bir içtenlikle Tanrı'dan korkacaklar­dır. Onları yanlış yola götüren düzmece tanrıları reddedecekler.

7Dürüst davranarak bütün çağların Tanrısı'na hamdedecekler. O günlerde kurtulacak olan bütün İsrailliler, Tanrı'yı iç­tenlikle yürekten anımsayacaktır. On­lar Yeruşalim'de toplanacaklar ve ar­dından İbrahim'in ülkesinde güvenlik içerisinde yaşayacaklardır. Bu ülke on­ların olacaktır ve Tanrı'yı içtenlikle sevenler sevinecektir. Günah işleyip kötülük yapanlar yeryüzünden kaybo­lacaktır.

8"Şimdi, çocuklarım, size bir gö­rev veriyorum: Tanrı için içtenlikle çalışın ve O'nu sevindirecek biçimde davranın. Doğru olmayı, sadaka ver­meyi, Tanrı'yı anmayı ve sürekli ola­rak, içtenlikle ve bütün güçleriyle Tan­rı'ya hamdetmeyi çocuklarınıza zo­runlu kılın.

9Şimdi oğlum, Ninovadan git, burada kalma.

10"Annenizi benim yanıma gö­münce, hangi gün, hangi saatte olursa olsun, çabucak gidin ve bu ülkede da­ha fazla kalmayın. Ben bu ülkede yü­rek doğruluğundan yoksunluğun ve kötülüğün utanmayan zaferini görü­yorum. Nadav'ın, babalığı Akikar'a yaptıklarını düşün. Henüz yaşarken, yeraltına girmek zorunda kalmamış mıydı? Ama Tanrı, suçlunun kötü davranışının cezasını, kurbanının göz­leri önünde verdi. Çünkü Akikar gün ışığına geri döndü. Oysa Nadav, Akikar'ın yaşamına karşı kötü amaçlarla plan yapmanın cezasını çekerek son­suza dek karanlığa gömüldü. Yaptığı iyi işlerden dolayı Akikar, Nadav'ın ona hazırladığı öldürücü tuzaktan kurtuldu. Oysa Nadav'ın bu tuzağın içine düşmesi yıkımına neden oldu.

11O halde, çocuklarım, sadaka verme­nin sonucunu görüyorsunuz, kötülüğün ölüme neden olduğunu anlıyorsu­nuz. Ama soluğum kesildi."

Onu yatağına yatırdılar. Öldü ve onurlu bir biçimde gömüldü.

12Anne­si ölünce Tobyas onu babasının yanı­na gömdü. Sonra eşi ve çocuklarıyla beraber Medya'ya gitti. Kaynatası Raguel'le Ekbatana'da yaşadı.

13Eşinin yaşlanan annesi ve babasına her türlü ilgiyi ve saygıyı gösterdi. Onları Medya'da, Ekbatana'da gömdü. Babası Tobit'in mirasından başka Raguel'in mi­rası da Tobyas'a kaldı.

14Kendisi çok onurlandırıldı ve yüz on yedi yaşına dek yaşamını sürdürdü.

15Ölmeden önce Ninova'nın yıkılışına tanık oldu. Medya Kralı Çaksares'in Ninova hal­kını tutsak ettiğini ve sınır dışı edip Medya'ya getirdiğini gördü. Ninova halkına ve Asurlular'a verdiği acılar için Tanrı'ya hamdetti. Ölmeden önce Ninova'nın sonu nedeniyle sevinmek olanağını buldu ve Tanrı'ya sonsuza dek hamdetti. Âmin.

 


Başlangıç