Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Amos

2RAB şöyle diyor:

"Moavlılar'ın cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler;

Edom Kralı'nın kemiklerini

Kireçleşinceye dek yaktılar.

  2 Bu yüzden Moav'a ateş yağdıracağım,

Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını.

Kargaşa, savaş naraları,

Boru sesleri arasında ölecek Moav halkı.

  3 Söküp atacağım içinden yöneticisini,

Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini."

RAB böyle diyor.

  4 RAB şöyle diyor:

"Yahudalılar'ın cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler;

Reddettiler yasamı,

Kurallarıma uymadılar;

Yalancı putlar saptırdı onları,

Atalarının da izlediği putlar.

  5 Bu yüzden Yahuda'ya ateş yağdıracağım,

Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını."

RAB İsrail'i Cezalandırıyor

  6 RAB şöyle diyor:

"İsrailliler'in cezasını kaldırmayacağım,

Çünkü günah üstüne günah işlediler;

Doğruyu para için,

Yoksulu bir çift çarık için sattılar.

  7 Onlar ki,

Yoksulun başını toz toprak içinde çiğner

Ve mazlumun hakkını bir yana iterler.

Baba oğul aynı kızla yatarak

Kutsal adımı kirletirler.

  8 Her sunağın yanına,

Rehin alınan giysilerin üzerine uzanır,

Tanrıları'nın Tapınağı'nda

Ceza karşılığı alınan şarabı içerler.

  9 Ama ben onların önünde

Amorlular'ı yok ettim;

Sedir ağaçları kadar boylu,

Meşe kadar güçlü olsa da,

Yukarıdan meyvesini,

Aşağıdan kökünü kuruttum.

  10 Sizi Mısır'dan ben çıkardım,

Amor ülkesini sahiplenesiniz diye

Çölde kırk yıl size yol gösterdim.

  11 Oğullarınızdan peygamberler,

Gençlerinizden Nezirler atadım.

Doğru değil mi, ey İsrailoğulları?"

RAB böyle diyor.

  12 "Sizse Nezirler'e şarap içirdiniz

Ve peygamberlere, 'Peygamberlik etmeyin!' diye

Buyruk verdiniz.

  13 Tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse,

İşte ben de sizi öyle ezeceğim.

  14 Hızlı koşan kaçamayacak,

Güçlü gücünü gösteremeyecek,

Yiğit canını kurtaramayacak,

  15 Okçu yerini koruyamayacak,

Ayağı tez olan uzaklaşamayacak,

Atlı canını kurtaramayacak,

  16 En yürekli yiğitler bile

O gün silahlarını bırakıp kaçacak."

RAB böyle diyor.

 


Başlangıç