Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Amos

İsrail RAB'be Dönmüyor

4Ey sizler, Samiriye Dağı'ndaki Başan inekleri[i],

Yoksula baskı yapan,

Mazlumu ezen,

Beylerine, "Getir de içelim!" diyen hanımlar!

Kulak verin şu sözlere:

  2 Rab Yahve kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi:

"İşte geliyor o günler;

Sizi et kancalarıyla,

Artakalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler.

  3 Her biriniz karşınızdaki gedikten çıkacak,

Harmon'a atılacaksınız."

RAB böyle diyor.

  4 "Beyt-El'e gelip günah işleyin,

Gilgal'a gelip daha da günah işleyin,

Her sabah kurbanlarınızı,

Üç günde bir de ondalıklarınızı getirin.

  5 Şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakın,

Gönülden verdiğiniz sunuları açıklayıp duyurun,

Çünkü bundan hoşlanıyorsunuz, ey İsrailoğulları."

Rab Yahve böyle diyor.

  6 "Bütün kentlerinizde açlıktan nefesiniz koktu,

Bulunduğunuz her yerde size kıtlık verdim,

Yine de bana dönmediniz."

RAB böyle diyor.

  7 "Hasat mevsimine daha üç ay varken,

Sizden yağmuru da esirgedim.

Bir kente yağmur yağdırdım,

Öbürüne yağdırmadım.

Bir tarla yağmur aldı,

Öteki almayıp kurudu.

  8 Su bulmak için

Kent kent sersemce dolaştınız;

Suya doyamadınız,

Yine de bana dönmediniz."

RAB böyle diyor.

  9 "Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım,

Mahvettim[ii] bağlarınızı, bahçelerinizi,

İncir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi,

Yine de bana dönmediniz."

RAB böyle diyor.

  10 "Mısır'da olduğu gibi

Aranıza salgın hastalık gönderdim,

Kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi,

Atlarınızı düşmanlarınıza verdim,

Ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum;

Yine de bana dönmediniz."

RAB böyle diyor.

  11 Sodom'la Gomora'yı altüst ettiğim gibi,

Altüst ettim içinizden bazılarını.

Ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz,

Yine de yönelmediniz bana."

RAB böyle diyor.

  12 "Bu yüzden sana şunu yapacağım, ey İsrail.

Yapacaklarım için

Tanrın'ı karşılamaya hazırlan, ey İsrail!"

  13 Çünkü dağlara biçim veren,

Rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren,

Şafağı karanlığa çeviren,

Dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O'dur,

O'nun adı RAB, Her Şeye Egemen Tanrı'dır.

 [i] 4:1. Başan inekleri semizlikleriyle ünlüydü

[ii] 4:9. "Mahvettim" ya da "Çok kez"


Başlangıç