Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Amos

Vay Başına Kaygısızların

6Yazıklar olsun Siyon'daki kaygısızlara,

Samiriye Dağı'nda kendilerini güvende sananlara,

İsrail halkının başvurduğu

Önder ulusun tanınmış insanlarına!

  2 Kalne Kenti'ne gidin de görün,

Oradan büyük Hama'ya geçin,

Filistliler'in Gat Kenti'ne inin,

Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler?

Toprakları sizinkinden daha mı geniş?

  3 Ey sizler, kötü günü uzak sanan,

Zorbalık tahtını yaklaştıranlar.

  4 Ey sizler, fildişi süslü yataklara uzananlar,

Sedirlere serilenler,

Seçme kuzular, besili buzağılar yiyenler,

  5 Çenk eşliğinde türkü söyleyenler,

Davut gibi beste yapanlar,

  6 Tas tas şarap içenler,

Yağların en güzelini sürünenler,

Yusuf'un yıkımına kederlenmeyenler!

  7 Bu yüzden şimdi bunlar

Sürgüne gideceklerin başını çekecekler;

Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü.

  8 Rab Yahve başı üzerine ant içti,

Her Şeye Egemen RAB Tanrı şöyle diyor:

"Yakup'un gururundan iğreniyor,

Saraylarından tiksiniyorum.

Bu yüzden içindeki her şeyle kenti

Düşmana teslim edeceğim."

  9 Eğer bir evden on kişi kalmışsa,

Onlar da ölecek.

  10 Ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince,

Evdekine, "Yanında kimse var mı?" diye soracak,

O da, "Hayır!" yanıtını alınca,

"Sus!" diyecek, "RAB'bin adı anılmamalı."

  11 Çünkü RAB buyuruyor,

Büyük ev toza,

Küçük ev küle dönecek.

  12 Atlar kaya üzerinde koşar mı?

Kimse denizde öküzle çift sürer mi?

Ama siz adaleti zehire,

Doğruluk meyvesini pelinotuna çevirdiniz.

  13 Sizler, Lo-Devar[i] Kenti'ni aldık diye sevinenler,

"Karnayim'i[ii] kendi bileğimizle ele geçirmedik mi?" diyenlersiniz.

  14 "İşte bu yüzden, ey İsrail halkı,

Üzerinize bir ulus göndereceğim"

Diyor Her Şeye Egemen RAB Tanrı,

"Levo-Hamat'tan Arava Vadisi'ne kadar ezecekler sizi."

 [i] 6:13. "Lo-Devar": "Bir hiç" anlamına gelir

[ii] 6:13. "Karnayim": "Boynuzlar" anlamına gelir.  Boynuz gücün simgesidir


Başlangıç