Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Amos

İsrail Yıkıma Uğruyor

9Rab'bi gördüm,

Sunağın yanında duruyordu.

"Sütun başlıklarına vur,

Eşikler sarsılsın" dedi,

"Başlıkları insanların başında parala.

Sağ kalanları kılıçtan geçireceğim.

Kaçan, kurtulan olmayacak,

  2 Ölüler diyarını delip girseler,

Elimi uzatıp onları çıkaracağım.

Göklere çıksalar,

Onları oradan indireceğim.

  3 Karmel Dağı'nın doruklarına gizlenseler,

Ardlarına düşüp onları yakalayacağım.

Gözümün önünden uzağa, denizin dibine girseler,

Orada yılana buyruk vereceğim,

Onları sokacak.

  4 Düşmanlarınca sürgün edilseler,

Orada kılıca buyruk vereceğim,

Onları biçecek.

Gözümü üzerlerinden ayırmayacağım,

Ama iyilik için değil, kötülük için."

  5 Her Şeye Egemen Rab Yahve

Yere dokununca yer erir,

Üzerinde yaşayan herkes yasa bürünür,

Bütün yeryüzü Nil gibi kabarır,

Mısır'ın ırmağı gibi yine alçalır.

  6 Yukarı odalarını gökyüzünde yapan,

Kubbesini yeryüzünde kuran,

Denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken O'dur;

O'nun adı RAB'dir.

  7 "Ey İsrailoğulları,

Benim için Kûşlular'dan ne farkınız var?"

Diyor RAB.

"İsrailliler'i Mısır'dan,

Filistliler'i Kaftor'dan[i],

Aramlılar'ı Kîr'den çıkaran ben değil miyim?

  8 "İşte, Rab Yahve'nin gözleri

Bu günahlı krallığın üzerindedir.

Onu yeryüzünden söküp atacağım,

Ancak Yakup soyunu büsbütün yok etmeyeceğim"

Diyor RAB.

  9 "İşte buyruk vereceğim,

Bütün uluslar arasından

İsrail'i kalburla eler gibi eleyeceğim,

Bir çakıl bile yere düşmeyecek.

  10 Halkımın arasındaki bütün günahlılar,

'Kötülük bizi bulmaz, bize erişmez' diyenler

Kılıçtan geçirilecek.

İsrail'in RAB'be Dönüşü

  11 "O gün Davut'un yıkık çardağını yeniden kuracağım,

Gediklerini kapayacak,

Yıkık yerlerini onaracağım,

Onu eskisi gibi yapacağım,

  12 Öyle ki, Edomlular'ın artakalanını,

Bana ait olan bütün ulusları sahiplensinler."

Bunu yapacak olan RAB böyle diyor.

  13 "İşte, günler geliyor" diyor RAB,

"Çift süren orakçıya,

Üzüm basan ekin ekene erişecek,

Dağlardan tatlı şarap damlayacak,

Bütün tepelerden akacak.

  14 Sürgün halkım İsrail'i geri getireceğim,

Yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar,

Bağlar dikip şarabını içecekler,

Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler.

  15 Onları topraklarına dikeceğim,

Bir daha sökülmeyecekler

Kendilerine verdiğim topraktan."

Tanrınız RAB böyle diyor.

 [i] 9:7. "Kaftor": Bugünkü Girit


Başlangıç