Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Amos

Amos'un Görümleri

7Rab Yahve bana şunu gösterdi: Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken RAB sürüyle çekirge yaratıyordu.

  2 Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince:

"Ya Rab Yahve, lütfen halkını bağışla!" dedim,

"Yakup soyu buna nasıl dayanır?

Zaten küçük bir halk!"

  3 Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi.

"Gerçekleşmeyecek bu" dedi.

  4 Rab Yahve bana şunu gösterdi: Baktım, Rab Yahve halkını cezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş enginleri yakıp tüketti, karayı yakıp tüketmeye başladı.

  5 O zaman,

"Ya Rab Yahve, lütfen dur!" dedim,

"Yakup soyu buna nasıl dayanır?

"Zaten küçük bir halk!"

  6 Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi.

Rab Yahve, "Bu da gerçekleşmeyecek" dedi.

  7 Başka bir görümde şunu gösterdi bana: Baktım, Rab çekül kullanılarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor; elinde bir çekül var.

  8 RAB, "Ne görüyorsun, Amos?" diye sordu. Ben de, "Bir çekül" dedim. Bunun üzerine Rab, "İşte, halkım İsrail'in ortasına da bir çekül koyacağım" dedi, "Bir daha onları esirgemeyeceğim.

  9 "Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri,

Yıkılacak İsrail'in kutsal yerleri,

Kılıçla yürüyeceğim Yarovam soyunun üstüne."

Amos ile Amasya

  10 Beyt-El Kâhini Amasya, İsrail Kralı Yarovam'a haber gönderip şöyle dedi: "Amos İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz.

  11 Çünkü Amos diyor ki:

"'Yarovam kılıçla öldürülecek,

İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına,

Sürgüne gönderilecek.'"

  12 Bunun üzerine Amasya Amos'a, "Çek git, ey bilici!" dedi, "Yahuda'ya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et.

  13 Bir daha Beyt-El'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır."

  14 Amos, "Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum" diye karşılık verdi, "Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım.

  15 RAB beni sürünün ardından aldı, 'Git, halkım İsrail'e peygamberlik et' dedi.

  16 Şimdi kulak ver RAB'bin sözlerine:

"'İsrail'e karşı peygamberlik etme,

İshak soyuna karşı konuşma!' diyorsun.

  17 "Bu yüzden RAB şöyle diyor:

'Karın kentte fahişe olacak,

Oğulların, kızların kılıçtan geçirilecek.

Ölçü ipiyle paylaşılacak toprağın,

Sen ise kirli sayılan toprakta can vereceksin.

İsrail halkı kesinlikle ülke dışına,

Sürgüne gönderilecek.'"

 


Başlangıç