Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mika

Halkı Sömürenlerin Cezalandırılması

2Yatarken fesat ve kötülük tasarlayanların vay haline!

Ortalık ağarınca tasarladıklarını yaparlar.

Çünkü güçleri buna yeter.

  2 Göz diktikleri tarlaları zorla alır, evlere el koyarlar.

Birini evinden, bir başkasını mirasından ederler.

  3 Bu nedenle RAB bu halka şöyle diyor:

''Bakın, size öyle bir bela hazırlıyorum ki,

Bundan yakanızı kurtaramayacaksınız.

Öyle amansız bir zaman gelecek ki,

Başınız dik yürüyemeyeceksiniz.

  4 O gün sizinle alay edecekler.

Sizin için şu acıklı ezgiyi söyleyecekler:

''Büsbütün mahvolduk!

RAB halkımızın varını yoğunu başkalarına bölüştürüyor,

Topraklarımızı hainlere dağıtıyor.''

  5 Bu nedenle, ülkeyi kur'ayla bölüştürme zamanı gelince RAB'bin topluluğunda sizden kimse bulunmayacak. 

 6 İnsanlar, ''Peygamberlik etmeyin'' diyorlar,

''Bu konularda peygamberlik etmemeli.

Utandırılmayacağız.''

  7 Ey Yakupoğulları, böyle konuşulur mu?

RAB'bin sabrı mı tükendi acaba?

O böyle şeyler yapar mı?

Benim sözlerim doğru yolda yürüyenin yararına değil mi?'' diyor RAB,

  8 ''Daha dün halkım düşman gibi ayaklandı.

Savaştan dönenlerin, kaygısızca önünüzden geçenlerin sırtından güzel giysilerini sıyırıp alırsınız.

  9 Halkımın kadınlarını rahat evlerinden kovar,

Çocuklarını yüce huzurumdan yoksun bırakırsınız.

  10 Kalkıp gidin, dinlenme yeriniz değil burası!

Murdarlığınız yüzünden bu yer korkunç biçimde yıkılacak.

  11 Yalancı, aldatıcı biri gelip,

 Size şarap ve içkiden söz edeyim' dese,

Bu halk onu peygamber kabul edecek.''

Kurtuluş Müjdesi

  12 ''Ey Yakupoğulları,

Elbette hepinizi bir araya getireceğim.

İsrail'in artakalanını elbette toplayacağım.

Ağıldaki davar gibi,

Otlaktaki sürü gibi bir araya getireceğim sizleri.

Topraklarınız insanlarla dolacak.''

  13 Tanrı yolu açıp halkın önünden gidecek.

Kentin kapılarını kırıp dışarı çıkacaklar.

Kralları olan RAB önlerinden gidecek.

 


Başlangıç