Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mika

Önderlerin ve Peygamberlerin Suçu

3Dedim ki,

''Ey Yakupoğulları'nın önderleri,

İsrail halkının yöneticileri,

Dinleyin! Adil olmanız gerekmez mi?

  2 Siz ki iyiden nefret eder, kötüyü seversiniz.

Halkımın derisini yüzer, etini kemiğinden sıyırırsınız.

  3 Halkımın derisini yüzer, etini yersiniz.

Kemiklerini kırar,

Tencerede, kazanda haşlanacak et gibi doğrarsınız.''

  4 Gün gelecek RAB'be yakaracaklar.

Ama O yanıt vermeyecek,

Yüzünü onlardan gizleyecek.

Çünkü kötülük yaptılar.

  5 RAB diyor ki:

''Ey halkımı saptıran peygamberler,

Sizi doyuranlara esenlik diler,

Doyurmayanlara savaş açarsınız.

  6 Bu nedenle üzerinize görümsüz geceler çökecek.

Karanlıktan fal bakamayacaksınız.

Ey peygamberler, güneşiniz batacak, gününüz kararacak.

 7 Biliciler utandırılacak.

Rezil olacak falcılar.

Utançtan yüzlerini örtecekler.

Çünkü Tanrı'dan yanıt gelmeyecek.''

  8 Ama Yakupoğulları'na başkaldırılarını,

İsrail halkına günahlarını bildirmek için

Ben RAB'bin Ruhu'yla, güçle,

Adalet ve cesaretle donatıldım.

  9 Adaletten nefret eden,

Doğruları çarpıtan, ey Yakupoğulları'nın önderleri

Ve İsrail halkının yöneticileri, iyi dinleyin:

  10 Siyon'u kan dökerek,

Yeruşalim'i zorbalıkla bina ediyorsunuz.

  11 Önderleri rüşvetle yönetir,

Kâhinleri ücretle öğretir,

Peygamberleri para için falcılık eder.

Sonra da, ''RAB bizimle birlikte değil mi?

Başımıza bir şey gelmez'' diyerek

RAB'be dayanmaya kalkışırlar.

  12 Siyon tarla gibi sürülecek sizin yüzünüzden.

Taş yığınına dönecek Yeruşalim.

Tapınağın kurulduğu dağ

Çalılarla kaplanacak.

 


Başlangıç