Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Mika

5Ey ordular kenti, şimdi ordularını topla.

Çevremizi sardılar,

İsrail'i yönetenin yanağına değnekle vuracaklar.

Kurtarıcı Beytlehem'den Çıkacak

  2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata,

Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,

İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak.

Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

  3 Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek

RAB İsrailliler'i düşmanlarına teslim edecek.

Sonra öbür soydaşları İsrailliler'e katılacak.

  4 O gelince, halkını RAB'den aldığı güçle

Tanrısı RAB'bin görkemli adına yönetecek.

Halk güvenlik içinde yaşayacak.

Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.

  5 Halkına esenlik getirecek.

Kurtuluş ve Yıkım

Asurlular ülkemize saldırıp

Kalelerimizi ele geçirince,

Onlara karşı çok sayıda önder[i] çıkaracağız.

  6 Asur topraklarını kılıçla,

Nemrut'un topraklarını yalın kılıçla yönetecekler.

Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlular'dan bizi bu önderler kurtaracak.

  7 Yakup'un soyundan artakalanlar,

Birçok halkın arasında

RAB'bin gönderdiği çiy gibi,

Kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden

Otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar.

 8 Orman hayvanları arasında aslan ne ise,

Davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise,

Yakup'un soyundan artakalanlar da uluslar arasında,

Halkların ortasında öyle olacaklar.

 9 Ey İsrailliler, düşmanlarınızı yeneceksiniz.

Karşıtlarınızın hepsi ortadan kalkacak.

  10 RAB diyor ki:

''O gün atlarınızı elinizden alacak,

Savaş arabalarınızı yok edeceğim.

  11 Ülkenizdeki kentleri yıkacak,

Bütün kalelerinizi yerle bir edeceğim.

  12 Büyü yapma gücünüzü kıracağım,

Aranızda falcı kalmayacak.

  13 Oyma putlarınızı, dikili taşlarınızı kaldırıp atacağım.

Ellerinizle yaptığınız putlara artık tapmayacaksınız.

  14 Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunlarınızı söküp atacağım,

Yerle bir edeceğim kentlerinizi.

  15 Söz dinlemeyen ulusları öfke ve gazapla cezalandıracağım.''

 [i] 5:5. ''Çok sayıda önder'': Özgün metin ''Yedi çoban ve sekiz önder''


Başlangıç