Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Zekeriya

Dördüncü Görüm: Başkâhin Yeşu

3RAB, meleğinin önünde duran Başkâhin Yeşu'yu ve onu suçlamak için sağında duran Şeytan'ı[i] bana gösterdi.

  2 RAB'bin meleği[ii] Şeytan'a, ''RAB seni azarlasın, ey Şeytan!'' dedi, ''Yeruşalim'i seçen RAB seni azarlasın! Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi?''

  3 Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu.

  4 Melek önündeki meleklere, ''Üzerinden kirli giysileri çıkarın'' dedi. Sonra Yeşu'ya, ''Bak, suçunu kaldırdım. Sana bayramlık giysiler giydireceğim'' dedi.

  5 Ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. RAB'bin meleği de onun yanında duruyordu.

  6 Sonra RAB'bin meleği Yeşu'yu uyardı:

  7 ''Her Şeye Egemen RAB diyor ki: ''Eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın. Sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim.

  8 ''Ey Başkâhin Yeşu, sen ve önünde oturan kâhin arkadaşların, dinleyin! Çünkü onlar gelecek olayların önbelirtisidir. Dal[iii] adındaki kulumu ortaya çıkarıyorum.

  9 Yeşu'nun önüne koyduğum taşa bakın! O tek taşın yedi gözü[iv] var; onun üzerine bir yazıt oyacağım' diyor Her Şeye Egemen RAB, ''Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım.

  10 O gün her biriniz komşusunu asmasının, incir ağacının altında oturmaya çağıracak.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.''

 [i] 3:1. ''Şeytan'': Suçlayıcı ya da karşıt olan

[ii] 3:2. Süryanice ''RAB'bin meleği'', İbranice ''RAB''

[iii] 3:8. ''Dal'': Mesih'in adlarından biri

[iv] 3:9. ''Gözü'' ya da ''Yüzü''


Başlangıç