Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Zekeriya

İsrail'in Düşmanlarına Yargı

9Bildiri: RAB'bin sözü Hadrak ülkesine ve Şam Kenti'ne yöneliktir.

Çünkü insanların, özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü RAB'be çevrilidir.

  2 Bu söz Hadrak sınırındaki Hama'ya,

Çok becerikli olmasına karşın Sur ve Sayda kentlerine de yöneliktir.

 3 Sur kendine bir kale yaptı;

Toprak kadar gümüş

Ve sokaktaki çamur kadar altın biriktirdi.

  4 Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek;

Denizdeki gücünü yok edecek

Ve ateş kenti yiyip bitirecek.

  5 Aşkelon bunu görünce korkacak;

Gazze acıdan kıvranacak,

Ekron da öyle, çünkü umudu sönecek.

Gazze kralını yitirecek,

Aşkelon ıssız kalacak.

  6 Aşdot'ta melez bir halk oturacak,

Filistliler'in gururunu kıracağım.

  7 Ağızlarından kanı alınmamış eti,

Dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım.

Sağ kalanlar Tanrımız'a bağlanacak

Ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak.

Ekron Yevuslular gibi olacak.

  8 Akın eden ordulara karşı

Evimin çevresinde ordugah kuracağım.

Hiçbir kıyıcı

Bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek,

Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum.

Vaadedilen Kral

 9 Ey Siyon kızı, sevinçle coş!

Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı!

İşte kralın!

O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür.

Eşeğin sırtına,

Eşeğin yavrusunun sırtına binmiş sana geliyor!

  10 Savaş arabalarını Efrayim'den,

Atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım.

Savaş yayları kırılacak.

Kralınız uluslara barışı duyuracak,

Onun egemenliği bir denizden bir denize,

Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.

  11 Size gelince,

Sizinle yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca,

Sürgündeki halkınızı

Susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım.

  12 Kalenize dönün,

Ey siz, umut sürgünleri!

Bugün bildiriyorum ki,

Size yitirdiğinizin iki katını vereceğim.

  13 Yahuda'yı yayımı gerer gibi gereceğim

Ve Efrayim'i ok gibi ona dolduracağım.

Oğullarını Grekler'e karşı uyandıracağım, ey Siyon

Ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım.

RAB Gelecek

  14 O zaman RAB halkının üzerinde görünecek,

Oku şimşek gibi çakacak.

Rab Yahve boruyu çalacak

Ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek.

  15 Onları Her Şeye Egemen RAB koruyacak.

Düşmanlarını yok edecek

Ve sapan taşlarıyla yenecekler.

Şarap içmiş gibi içip gürleyecek

Ve kurban kanı serpmekte kullanılan leğenler gibi sunağın köşelerine dolacaklar.

  16 O gün Tanrıları RAB

Sürüsü olan halkını kurtaracak.

O'nun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar.

  17 Ne yakışıklı ve güzel olacaklar!

Delikanlılar tahılla,

Genç kızlar yeni şarapla güçlenecek.

 


Başlangıç