Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Zekeriya

RAB Yahuda ve Efrayim'i Kayıracak

10İlkbaharda RAB'den yağmur dileyin.

O'dur yağmur bulutlarını oluşturan.

İnsanlara yağmur sağanakları

Ve herkese tarlada ot verir.

 2 Oysa Terafim boş söz söyler,

Falcılar yalan görümler görür

Ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak

Boşuna avuturlar.

Bu yüzden halk sürü gibi dağınık,

Sıkıntı çekiyor, çünkü çoban yok.

  3 RAB şöyle diyor:

''Öfkem çobanlara karşı alevlendi,

Önderleri[i] cezalandıracağım.

Her Şeye Egemen RAB kendi sürüsünü,

Yahuda halkını kayıracak.

Görkemli savaş atı gibi yapacak onları.

  4 ''Köşe taşı,

Çadır kazığı,

Savaş yayı

Ve bütün önderler Yahuda'dan çıkacak.

  5 ''Savaşta düşmanlarını sokaklardaki çamurda çiğneyen yiğitler gibi olacaklar.

RAB onlarla olduğu için

Savaşacak ve atlıları utandıracaklar.

  6 ''Yahuda halkını güçlendireceğim,

Yusuf soyunu kurtarıp

Sürgünden geri getireceğim.

Çünkü onlara acıyorum.

Sanki onları reddetmemişim gibi olacaklar.

Çünkü ben onların Tanrısı RAB'bim ve onlara yanıt vereceğim.

  7 ''Efrayimliler yiğitler gibi olacaklar,

Şarap içmiş gibi yürekleri coşacak.

Çocukları bunu görüp neşelenecek,

Yürekleri RAB'de sevinç bulacak.

  8 ''Islık çalıp onları toplayacağım,

Onları kesinlikle kurtaracağım.

Eskiden olduğu gibi

Yine çoğalacaklar.

  9 ''Onları halklar arasına dağıttımsa da,

Uzak ülkelerde beni anımsayacaklar;

Çocuklarıyla birlikte sağ kalacak ve geri dönecekler.

  10 ''Onları Mısır'dan geri getirecek,

Asur'dan toplayacağım;

Gilat'a, Lübnan'a getireceğim.

Onlara yeterince yer bulunmayacak.

  11 ''Sıkıntı denizinden geçecekler,

Denizin dalgaları yatışacak,

Nil'in bütün derinlikleri kuruyacak.

Asur'un gururu alaşağı edilecek,

Mısır'ın krallık asası elinden alınacak.

  12 ''Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim,

Adıma layık bir yaşam sürdürecekler.''

Böyle diyor RAB.

 [i] 10:3. ''Önderleri'': Özgün metin ''Tekeleri''


Başlangıç