Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Zekeriya

Altıncı Görüm: Uçan Tomar

5Gözlerimi yine kaldırıp bakınca, uçan bir tomar gördüm.

2 Melek, ''Ne görüyorsun?'' diye sordu. ''Uçan bir tomar görüyorum. Uzunluğu yirmi[i], genişliği on arşın[ii]” diye yanıtladım.

  3 Melek, ''Bütün ülkeye yağacak lanettir bu'' dedi, ''Tomarın bir yanına yazılanlar uyarınca, hırsızlık eden herkes sökülüp atılacak; öbür yanına yazılanlar uyarınca da yalan yere ant içenler kovulacak.

  4 Her Şeye Egemen RAB, ''Lanet yağdıracağım' diyor, ''Hırsızın ve benim adımla yalan yere ant içenin evi üzerine lanet yağacak. Ve lanet o evin üzerinde kalacak; kerestesiyle, taşlarıyla birlikte evin tümünü yok edecek.''

Yedinci Görüm: Ölçü Kabındaki Kadın

  5 Sonra benimle konuşan melek yaklaşıp, ''Gözlerini kaldır'' dedi, ''Ortaya çıkan şu nesnenin ne olduğuna bak.''

  6 ''Nedir?'' diye sordum. ''Bir ölçü kabı[iii]'' dedi, sonra ekledi: ''Bu, bütün ülke halkının suçudur[iv].''

  7 Derken kurşun kapak kaldırıldı. Kabın içinde bir kadın oturuyordu.

  8 Melek, ''İşte bu kötülüktür!'' diyerek kadını gerisin geri ölçü kabına itip kurşun kapağı yerine koydu.

  9 Gözlerimi kaldırıp bakınca, rüzgarda uçarak yaklaşan iki kadın gördüm. Leylek kanatlarına benzeyen kanatları vardı. Kabı yerle gök arasına kaldırdılar.

  10 Benimle konuşan meleğe, ''Kabı nereye götürüyorlar?'' diye sordum.

  11 ''Kadın için bir ev yapmak üzere Şinar topraklarına'' diye yanıtladı, ''Ev hazır olunca kap oraya, yerine konulacak.''

 [i] 5:2. ''Yirmi arşın'': Yaklaşık 9 m

[ii] 5:2. ''On arşın'': Yaklaşık 4. 5 m

[iii] 5:6. ''Ölçü kabı'': İbranice, ''Efa'', 1 efa yaklaşık 22 lt

[iv] 5:6. Septuaginta ve Süryanice ''Suçudur'', İbranice ''Gözüdür''


Başlangıç