Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Zekeriya

Günahtan Arınma

13''O gün Davut soyunu ve Yeruşalim'de yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak.

  2 O gün ülkeden putların adlarını kaldıracağım, bir daha anılmayacaklar'' diyor Her Şeye Egemen RAB, ''Sahte peygamberleri de, kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım.

  3 Biri yine peygamberlik edecek olursa, öz annesiyle babası, ''Öleceksin, çünkü RAB'bin adıyla yalan söylüyorsun' diyecekler. Peygamberlik ettiğinde de öz annesi babası onun bedenini deşecekler.

  4 ''O gün her peygamber peygamberlik ederken gördüğü görümden utanacak; insanları aldatmak için çuldan giysi giymeyecek.

  5 ''Ben peygamber değilim, çiftçiyim. Gençliğimden beri hep tarlada çalıştım[i]' diyecek.

  6 Biri, ''Bağrındaki bu yaralar ne?' diye sorduğunda da, ''Bunlar dostlarımın evinde aldığım yaralar' diye yanıtlayacak.''

Çoban Vuruluyor

  7 ''Uyan, ey kılıç!

Çobanıma, yakınıma karşı harekete geç''

Diyor Her Şeye Egemen RAB.

''Çobanı vur da

Koyunlar darmadağın olsun.

Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım.

  8 ''Bütün ülkede'' diyor RAB,

''Halkın üçte ikisi vurulup ölecek,

Üçte biri sağ kalacak.

  9 Kalan üçte birini ateşten geçireceğim,

Onları gümüş gibi arıtacağım,

Altın gibi sınayacağım.

Bana yakaracaklar,

Ben de onlara karşılık vereceğim,

''Bunlar benim halkım' diyeceğim.

Onlar da, ''Tanrımız Yahve'dir' diyecekler.''

 [i] 13:5. Olası metin ''Gençliğimden beri hep tarlada çalıştım'', İbranice ''Çünkü bir adam beni gençliğimde köle olarak satın aldı''


Başlangıç