Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Özdeyişler

Bilgeliğin Yararları

2 Oğlum, bilgeliğe kulak verip

Yürekten akla yönelerek

Sözlerimi kabul eder,

Buyruklarımı aklında tutarsan,

  3 Evet, aklı çağırır,

Ona gönülden seslenirsen,

  4 Gümüş ararcasına onu ararsan,

Onu ararsan define arar gibi,

  5 RAB korkusunu anlar

Ve Tanrı'yı yakından tanırsın.

  6 Çünkü bilgeliğin kaynağı RAB'dir.

O'nun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.

  7 Doğru kişileri başarıya ulaştırır,

Kalkanıdır dürüst yaşayanların.

  8 Adil olanların adımlarını korur,

Sadık kullarının yolunu gözetir.

  9 O zaman anlarsın her iyi yolu,

Neyin doğru, haklı ve adil olduğunu.

  10 Çünkü yüreğin bilgelikle dolacak,

Zevk alacaksın bilgiden.

  11 Sağgörü sana bekçilik edecek,

Ve akıl seni koruyacak.

  12 Bunlar seni kötü yoldan,

Ahlaksızın sözlerinden kurtaracak.

  13 Onlar ki karanlık yollarda yürümek için

Doğru yoldan ayrılırlar.

  14 Kötülük yapmaktan hoşlanır,

Zevk alırlar kötülüğün aşırısından.

  15 Yolları dolambaçlı,

Yaşayışları çarpıktır.

  16-17 Bilgelik, gençken evlendiği eşini terk eden,

Tanrı'nın önünde içtiği andı unutan ahlaksız kadından,

Sözleriyle yaltaklanan

Vefasız kadından seni kurtaracak.

  18 O kadının evi insanı ölüme,

Yolları ölülere götürür.

  19 Ona gidenlerden hiçbiri geri dönmez,

Yaşam yollarına erişmez.

  20 Bu nedenle sen iyilerin yolunda yürü,

Doğruların izinden git.

  21 Çünkü ülkede yaşayacak olan doğrulardır,

Dürüst kişilerdir orada kalacak olan.

  22 Kötüler ülkeden sürülecek,

Hainler sökülüp atılacak.

 


Başlangıç