Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Özdeyişler

11 RAB hileli teraziden iğrenir,

Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır.

  2 Küstahlığın ardından utanç gelir,

Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.

  3 Erdemlinin dürüstlüğü ona yol gösterir,

Hainin yalancılığıysa yıkıma götürür.

  4 Gazap günü servet işe yaramaz,

Oysa doğruluk ölümden kurtarır.

  5 Dürüst insanın doğruluğu onun yolunu düzler,

Kötü kişiyse kötülüğü yüzünden yıkılıp düşer.

  6 Erdemlinin doğruluğu onu kurtarır,

Ama haini kendi hırsı ele verir.

  7 Kötü kişi öldüğünde umutları yok olur,

Güvendiği güç de biter.

  8 Doğru kişi sıkıntıdan kurtulur,

Onun yerine sıkıntıyı kötü kişi çeker.

  9 Tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür,

Oysa doğrular bilgi sayesinde kurtulur.

  10 Doğruların başarısına kent bayram eder,

Kötülerin ölümüne sevinç çığlıkları atılır.

  11 Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir,

Ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder.

  12 Başkasını küçük gören sağduyudan yoksundur,

Akıllı kişiyse dilini tutar.

  13 Dedikoducu sır saklayamaz,

Oysa güvenilir insan sırdaş olur.

  14 Yol göstereni olmayan ulus düşer,

Danışmanı bol olan zafere gider.

  15 Yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür,

Kefaletten kaçınan güvenlik içinde yaşar.

  16 Sevecen kadın saygınlık[i],

Zorbalarsa yalnızca servet kazanır.

  17 İyilikseverin yararı kendinedir,

Gaddarsa kendi başına bela getirir.

  18 Kötü kişinin kazancı aldatıcıdır,

Doğruluk ekenin ödülüyse güvenlidir.

  19 Yürekten doğru olan yaşama kavuşur,

Kötülüğün ardından giden ölümünü hazırlar.

  20 RAB sapık yürekliden iğrenir,

Dürüst yaşayandan hoşnut kalır.

  21 Bilin ki, kötü kişi cezasız kalmaz,

Doğruların soyuysa kurtulur.

  22 Sağduyudan yoksun kadının güzelliği,

Domuzun burnundaki altın halkaya benzer.

  23 Doğruların isteği hep iyilikle sonuçlanır,

Kötülerin umutlarıysa gazapla.

  24 Eliaçık olan daha çok kazanır,

Hak yiyenin sonuysa yoksulluktur.

  25 Cömert olan bolluğa erecek,

Başkasına su verene su verilecek.

  26 Buğday istifleyeni halk lanetler,

Ama buğday satanı kutsar.

  27 İyiliği amaç edinen beğeni kazanır,

Kötülüğü amaç edinense kötülüğe uğrar.

  28 Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek,

Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek.

  29 Ailesine sıkıntı çektirenin mirası yeldir,

Ahmaklar da bilgelerin kulu olur.

  30 Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer,

Bilge kişi insanları kazanır.

  31 Bu dünyada doğru kişi bile cezalandırılırsa,

Kötülerle günahlıların cezalandırılacağı kesindir.

 [i] 11:16. "Saygınlık" sözcüğünden sonra Septuaginta'da şu tümceler geçiyor: "Ama doğruluktan nefret eden kadın onursuzluk tahtıdır. Tembeller servetten yoksun olur.


Başlangıç