Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Özdeyişler

18 Geçimsiz kişi kendi çıkarı peşindedir,

İyi öğüde hep karşı çıkar.

  2 Akılsız kişi bir şey anlamaktan çok

Kendi düşüncelerini açmaktan hoşlanır.

  3 Kötülüğü aşağılanma,

Ayıbı utanç izler.

  4 Bilge kişinin ağzından çıkan sözler derin sular gibidir,

Bilgelik pınarı da coşkun bir akarsu.

  5 Kötüyü kayırmak da,

Suçsuzdan adaleti esirgemek de iyi değildir.

  6 Akılsızın dudakları çekişmeye yol açar,

Ağzı da dayağı davet eder.

  7 Akılsızın ağzı kendisini mahveder,

Dudakları da canına tuzaktır.

  8 Dedikodu tatlı lokma gibidir,

İnsanın ta içine işler.

  9 İşini savsaklayan kişi

Yıkıcıya kardeştir.

  10 RAB'bin adı güçlü kuledir,

Ona sığınan doğru kişi için korunaktır.

  11 Zengin servetini bir kale,

Aşılmaz bir sur sanır.

  12 Yürekteki gururu düşüş,

Alçakgönüllülüğü ise onur izler.

  13 Dinlemeden yanıt vermek

Ahmaklık ve utançtır.

  14 İnsanın ruhu hastalıkta ona destektir.

Ama ezik ruh nasıl dayanabilir?

  15 Akıllı kişi bilgiyi satın alır,

Bilgenin kulağı da bilgi peşindedir.

  16 Armağan, verenin yolunu açar

Ve kendisini büyüklerin önüne çıkartır.

  17 Duruşmada ilk konuşan haklı görünür,

Başkası çıkıp onu sorgulayana dek.

  18 Kur'a çekişmeleri sona erdirir,

Güçlü rakipleri uzlaştırır.

  19 Gücenmiş kardeş surlu kentten daha zor elde edilir.

Çekişme sürgülü kale kapısı gibidir.

  20 İnsanın karnı ağzının meyvesiyle,

Dudaklarının ürünüyle doyar.

  21 Dil ölüme de götürebilir, yaşama da;

Konuşmayı seven, dilin meyvesine katlanmak zorundadır.

  22 İyi bir eş bulan iyilik bulur

Ve RAB'bin lütfuna erer.

  23 Yoksul acınma dilenir,

Zenginin yanıtıysa serttir.

  24 Yıkıma götüren dostlar vardır[i],

Ama öyle dost var ki, kardeşten yakındır insana.

 [i] 18:24. "Yıkıma götüren dostlar vardır" ya da "Çok dostu olan yıkıma gider"


Başlangıç