Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Özdeyişler

7 Oğlum, sözlerimi yerine getir,

Aklında tut buyruklarımı.

  2 Buyruklarımı yerine getir ki, yaşayasın.

Öğrettiklerimi gözünün bebeği gibi koru.

  3 Onları yüzük gibi parmaklarına geçir,

Yüreğinin levhasına yaz.

  4 Bilgeliğe, "Sen kızkardeşimsin",

Akla, "Akrabamsın" de.

  5 Zina eden kadından,

Yaltaklanan ahlaksız kadından seni koruyacak olan bunlardır.

  6 Evimin penceresinden,

Kafesin ardından dışarıyı seyrederken,

  7 Bir sürü toy gencin arasında,

Sağduyudan yoksun bir delikanlı çarptı gözüme.

  8-9 Akşamüzeri, alaca karanlıkta,

Akşam karanlığı çökerken,

O kadının oturduğu sokağa saptığını,

Onun evine yöneldiğini gördüm.

  10 Derken kadın onu karşıladı,

Fahişe kılığıyla sinsice.

  11 Yaygaracı, dik başlı biriydi kadın.

Bir an bile durmaz evde.

  12 Kâh sokakta, kâh meydanlardadır.

Sokak başlarında pusuya yatar.

  13 Delikanlıyı tutup öptü,

Yüzü kızarmadan ona şöyle dedi:

  14 "Esenlik sunularımı sunmak zorundaydım,

Adak sözümü bugün yerine getirdim.

  15 Bunun için seni karşılamaya, seni aramaya çıktım,

İşte buldum seni!

  16 Döşeğime Mısır ipliğinden dokunmuş

Renkli örtüler serdim.

  17 Yatağıma mür, öd

Ve tarçın serptim.

  18 Haydi gel, sabaha dek doya doya sevişelim,

Aşktan zevk alalım.

  19 Kocam evde değil,

Uzun bir yolculuğa çıktı.

  20 Yanına para torbasını aldı,

Dolunaydan önce eve dönmeyecek."

  21 Onu bir sürü çekici sözlerle baştan çıkardı,

Tatlı diliyle peşinden sürükledi.

  22 Kesimevine götürülen öküz gibi

Hemen izledi onu delikanlı;

Tuzağa düşen geyik gibi,

  23 Ciğerini bir ok delene kadar;

Kapana koşan bir kuş gibi,

Bunun yaşamına mal olacağını bilmeden.

  24 Çocuklarım, şimdi dinleyin beni,

Kulak verin söylediklerime,

  25 Sakın o kadına gönül vermeyin,

Onun yolundan gitmeyin.

  26 Yere serdiği bir sürü kurbanı var,

Öldürdüğü kişilerin sayısı pek çok.

  27 Ölüler diyarına giden yoldur onun evi,

Ölüm odalarına götürür.

 


Başlangıç