Eski Antlaşma Yaratılış Mısırdan Çıkış Levililer Çölde Sayım Yasa'nın Tekrarı Yeşu Hakimler Rut 1. Samuel 2. Samuel 1. Krallar 2. Krallar 1. Tarihler 2. Tarihler Ezra Nehemya Ester Eyüp Mezmurlar Özdeyişler Vaiz Ezgiler Ezgisi Yeşeya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki

Özdeyişler

Agur'un Özdeyişleri

30 Massalı Yake oğlu Agur'un sözleri:

Bu adam şöyle diyor:

"Yoruldum, ey Tanrım, yoruldum ve tükendim[i].

  2 Gerçekten ben insanların en cahiliyim,

Bende insan aklı yok.

  3 Bilgeliği öğrenmedim,

Kutsal Olan'a ilişkin bilgiden de yoksunum.

  4 Kim göklere çıkıp indi?

Kim yeli avuçlarında topladı?

Suları giysisiyle sarıp sarmalayan kim?

Kim belirledi dünyanın sınırlarını?

Adı nedir, oğlunun adı nedir, biliyorsan söyle!

  5 Tanrı'nın her sözü güvenilirdir,

O kendisine sığınan herkese kalkandır.

  6 O'nun sözüne bir şey katma,

Yoksa seni azarlar, yalancı çıkarsın.

  7 Ey Tanrı, iki şey diledim senden:

Ben ölmeden bunları esirgeme benden.

  8 Sahtekârlığı, yalanı benden uzak tut,

Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver;

Payıma düşen ekmeği ver, yeter.

  9 Yoksa bolluktan, 'Kimmiş RAB?' diye seni yadsır,

Ya da yoksulluktan çalar

Ve Tanrım'ın adını lekelemiş olurum.

  10 Köleyi efendisine çekiştirme,

Yoksa sana lanet eder, sen de suçlu çıkarsın.

  11 Öyleleri var ki, babalarına lanet eder,

Annelerine değer vermezler.

  12 Öyleleri var ki, kendilerini tertemiz sanırlar,

Oysa kötülüklerinden arınmış değiller.

  13 Öyleleri var ki, kendilerinden üstün kimse yok sanır,

Herkese tepeden bakarlar.

  14 Öyleleri var ki, dişleri kılıç, çeneleri bıçaktır,

Mazlumlarla yoksulları yutup yeryüzünden yok ederler.

  15 Sülüğün iki kızı vardır, adları 'Ver, ver'dir.

Hiç doymayan üç şey,

'Yeter' demeyen dört şey vardır:

  16 Ölüler diyarı, kısır rahim,

Suya doymayan toprak ve 'Yeter' demeyen ateş.

  17 Babasıyla alay edenin, annesinin sözünü hor görenin

Gözünü deredeki kargalar oyacak;

O akbabalara yem olacak.

  18 Aklımın ermediği üç şey,

Anlamadığım dört şey var:

  19 Kartalın gökyüzünde,

Yılanın kayada,

Geminin denizde izlediği yol

Ve erkeğin genç kızla tuttuğu yol.

  20 Zina eden kadının yolu da şöyledir:

Yer, ağzını siler,

Sonra da, 'Suç işlemedim' der.

  21 Yeryüzü üç şeyin altında sarsılır;

Katlanamadığı dört şey vardır:

  22 Kölenin kral olması,

Budalanın doyması,

  23 Nefret edilen kadının evlenmesi

Ve hizmetçinin hanımının yerine geçmesi.

  24 Dünyada dört küçük yaratık var ki,

Çok bilgece davranırlar:

  25 Karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur,

Ama yiyeceklerini yazdan biriktirirler.

  26 Kaya porsukları da güçsüz bir topluluktur,

Ama yuvalarını kaya kovuklarında yaparlar.

  27 Çekirgelerin kralı yoktur,

Ama bölük bölük ilerlerler.

  28 Kertenkele elle bile yakalanır,

Ama kral saraylarında bulunur.

  29 Yürüyüşü gösterişli üç yaratık,

Davranışı gösterişli dört yaratık var:

  30 Hayvanların en güçlüsü olan

Ve hiçbir şeyin önünde pes etmeyen aslan,

  31 Tazı[ii], teke

Ve ordusunun başındaki kral.

  32 Eğer budala gibi kendini yücelttinse

Ya da kötülük tasarladınsa,

Dur ve düşün[iii]!

  33 Çünkü nasıl sütü dövünce tereyağı,

Burnu sıkınca kan çıkarsa,

Öfkeyi kurcalayınca da kavga çıkar."

 [i] 30:1. Ya da "Bu adam İtiel'e, İtiel'e ve Ukkal'a şöyle diyor"

[ii] 30:31. "Tazı": "Horoz" ya da "Savaş atı".  İbranice sözcüğün anlamı tam bilinmiyor

[iii] 30:32. "Dur ve düşün": Özgün metin, "Elini ağzına koy"


Başlangıç